*

Eija-Riitta Korhola Levottomia ajatuksia jäsennellysti

Kaikki blogit puheenaiheesta Pariisin ilmastokokous 2015

Ilmakehä pyrkii eroon lisääntyvästä hiilidioksidista

Ihmiskunnan kannalta on kestävää kehitystä sitouttaa ilmakehän lisääntynyt hiilidioksidi biosfääriin ja erityisesti maaperän humukseen. 

Tutkijoiden selityksen mukaan ilmakehän kohonnut hiilidioksidipitoisuus on edistänyt kasvien kasvua, minkä ansiosta ne ovat yhteyttäneet ja kasvaneet odotettua enemmän. Tämän ansiosta ne ovat myös sitoneet ilmakehän hiiltä tehokkaammin itseensä.”

 

Maaperä voisi sitoa kaiken ilmakehään kertyvän hiilidioksidin

Ilmastomallien vastaavuutta todellisuuden kanssa on kritisoitu ja nyttemmin tähän kritiikkiin on vastattu ja on myös tuotu avoimemmin julkisuuteen tietoa ilmastomalleihin vaikuttavista tekijöistä: CO2:sta johtuvista pakotteista, empiirisisistä mittauksista, hienosäädöstä etc., jotta ilmastomallit saadaan vastaamaan todellista ilmastonmuutosta. http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-15-00135.1

 

Tiede korjaa itse itseään

Ilmastonmuutoksen suhteen tutkijoilla ei ole vielä lopullista käsitystä!

 

Kuten useat meistä ovat tulleet informoiduksi tiedotusvälineiden kautta, että kuinka ilmastonmuutoksen suhteen tiede olisi asettunut, eikä enää mitään keskustelua sen suhteen tarvita!

 

No, näin harvoin mikään asia menee todellisessa elämässä, tieteen suhteen tiede korjaa itse itseään, näin myös ilmastotieteen suhteen tapahtuu, riippumatta siitä mitä eri osapuolet ovat sanoneet tai tulevat sanomaan ilmastonmuutoksesta.

 

Maan tunti, tunnin maa

Lauantaina 19.3. juhlitaan Maan tuntia, Earth Hour'ia. On hieno asia, että viikon päästä kaikkialla maailmassa ollaan valmiita toimiin Maan puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan. Kaikki tiedostavat ilmastonmuutoksen uhkat ja realiteetit: tulemme menettämään veden alle uniikkeja alueita mm. Oseaniassa, hirmumyrskyt tulevat lisääntymään ja aiheuttamaan niin ihmishenkien kuin aineellisia menetyksiä ja monia muita kohtaloita.

 

Presidentin puhe mainio ilman ilmastonmuutososiota!

Presidentin puhe mainio ilman ilmastonmuutososiota!

Erityisesti mieltäni liikutti kertomus pojasta, joka oli saatu 14 vuotiaana marjametsään. Me sodanjälkeiset ikäluokathan osallistuimme jo puolta nuorempina mm. maatilan töihin, korvaten usein aikuisen.

Suuresti arvostamamme presidenttimme ”kokokansan Saulin” puheessa oli vain yksi arvostelua herättävä osio, ilmastonmuutos!

Ilmastosopimus mahdollistaa ja velvoittaa

Pariisin ilmastokokouksessa saavutettiin historiallinen voitto: ensimmäinen kansainvälisesti sitova ilmastosopimus. Todella hienoa! Sopimus on kunnianhimoinen, tavoitteeksi asetettiin lämpötilan nousun pysäyttäminen alle kahden asteen, pyrkien 1,5 asteeseen. Oikeudenmukaisuuttakin sopimukseen saatiin, kun ensimmäistä kertaa ilmastosopimuksessa mainitaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat pysyvät vahingot ja menetykset sekä ilmastorahoituksen minimitasosta sovittiin.

Pariisin henki

Pariisin ilmastokokouksen saavuttamaa sopua on pidetty yleisesti käänteentekevänä tapahtumana. Ei siksi, että kasvihuoneilmiön hallintaan liittyvät ongelmat olisivat nyt tulleet ratkaistuiksi, vaan siksi että kansainvälinen yhteisö tunnustaa tuohon ilmiöön liittyvät riskit ja yrittää tehdä jotakin kehityssuunnan muuttamiseksi. Suomessa on painotettu myös tehtyjen päätösten avaamia mahdollisuuksia puhtaan teknologian parissa toimiville yrityksille.

Henkisen ilmapiirin muutos luo pohjan konkreettisille teoille

Ilmasto muuttuu ilman ihmistäkin

Huolimatta siitä, että Pariisissa solmittua ilmastosopimusta on "hypetetty" lähes maailman pelastajana, ei pidä unohtaa, että ilmastonmuutosta koskevaan teoriaan ja sitä kuvaaviin ilmastomalleihin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä.

Poliittisten johtajien ja muiden kannanotoissa on paljon perusteetonta optimismia, jopa utopismia, ja hybristä ihmisen ylivertaisesta kyvystä hallita maapalloa ja sen ilmastoa.

Kauas pilvet karkaavat - ja Pariisin ilmastoasiakirjat?

Nyt vahvistetun Pariisin nk. ilmastosopimuksen johdannossa tunnustetaan ihmisoikeudet, työntekijöiden asema, naisten oikeudet, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja alkuperäiskansojen asema. Olen kuitenkin kovin skeptinen mm. viimeksi mainitun eli alkuperäiskansoja koskevan huomautuksen tehosta, sillä kaikkialla on aina tähänkin menessä menty raha edellä. Poikkeamat eriasteisesti perinnekulttuuriaan elävien ja alkutuotannossa kiinni olevien paikallisyhteisöjen eduksi ovat tähän asti olleet yksittäistapauksia, joilla ei ole ollut merkitystä tuhotalouden kokonaisuuden kannalta.

Ilmastoneuvottelut herättävät perusteettomia toiveita

Pariisissa käytävät neuvottelut uudesta ilmastosopimuksesta näyttävät polkevan paikallaan.

Sillä, asetetaanko maapallon ilmakehän lämpenemisen ”turvarajaksi” kahden asteen sijasta puolitoista asetetta, ei käytännössä ole merkitystä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Sopimusluonnoksen mukaan hiilidioksidipäästöt pitäisi saada nollaan ”vuosisadan toisen puoliskon aikana”.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä