Eija-Riitta Korhola Levottomia ajatuksia jäsennellysti

Onko Kreikkaa pakko rahoittaa?

Tiistaina Strasbourgissa komission puheenjohtaja Barroso jatkoi niitä äänenpainoja, joissa talousongelmiin nähdään vain yksi ratkaisu. Barroson mukaan Kreikan kriisi voi vaikeuttaa Irlannin pääsyä takaisin kansainvälisille rahoitusmarkkinoille ensi vuonna – siksi tukea olisi jatkettava. 

Mutta onko tosiaan näin, että on vain yksi tie, ja muut johtavat tuhoon? Tunnettu taloustieteilijä Nouriel Roubini, joka aikoinaan hämmästytti osaamalla ennustaa rahoituskriisin yksityiskohtaisella tarkkuudella – etukäteen! – otti toissa viikolla kantaa EU:n viestin monotonisuuteen.

Roubini kuuluu niihin, jotka eivät pidä velkajärjestelyä katastrofina. Yksi syy lienee siinä, että hän uskoo sen hallittuun toteuttamiseen. EU-retoriikkaan taas näyttää kuuluvan se, että velkajärjestely-sanan yhteyteen liitetään lähes aina ’hallitsemattomuus’, kun taas tukipaketteihin liitetään ’hallittu’, ’talouskuri’ ja ’pelisäännöt’. 

Roubini uskoo, että Kreikan hallittu velkajärjestely olisi tehtävissä ilman käsistä karkaavia ulkoisia vaikutuksia. Hän tyrmää Euroopan keskuspankin pelottelun, että Kreikan lainojen uudelleenjärjestely vaikuttaisi laajasti ja tuhoisasti rahoitusmarkkinoihin sekä muihin euroalueen talouksiin ja johtaisi taloudelliseen katastrofiin. Nämä pelot ovat johtaneet voimakkaisiin reaktioihin, vaikka niiden empiirinen pohja on varsin heikko.

EKP:n dogmaattisen kielteinen kanta velkahelpotuksiin ja hallitsemattomalla konkurssilla uhkailu tosiasiassa pahentaa epävakautta sen lieventämisen sijaan.  Negatiiviset lieveilmiöt ovat jo realisoituneet tai realisoituvat pian joka tapauksessa, sillä Kreikan velkataakka on kestämätön ja säästöohjelma tehoton. 

Roubini uskoo, että hallittu velkajärjestely pikemminkin lieventäisi eikä kärjistäisi ongelmien leviämisen riskiä. Oikeanlainen järjestely ehkäisisi loputtoman tukien sarjan sekä salaa syntyvän integroidun yhteistalouden aiheuttaman moraalikadon. EKP yrittää lykätä ongelmia, jotka ovat liian suuria lykättäviksi, kun ottaa huomioon, ettei EU:ssa ole federalistista, yhteistä talouspolitiikkaa. Sen taseeseen on kertynyt satojen miljardien edestä ongelmavelkoja vakuuksina sekä itse hankittuna. EKP:n vastahakoisuus velkajärjestelyjen suhteen saattaakin johtua enemmän huolista järjestelyjen vaikutuksesta EKP:n omaan taseeseen kuin objektiivisesta hyötyjen ja haittojen arvioinnista. Roubinin mukaan EKP:ssa ei ole joko tiedetty tai sitten on ainakin esitetty tietämätöntä siitä, mitä eroa on konkurssilla, uudelleenjärjestelyllä ja uudelleenprofiloinnilla. Se ei ole vakavasti arvioinut, miltä velkajärjestelyt tulisivat näyttämään. 

Sen sijaan EKP:n jäsenet ovat hirttäytyneet toistamaan hyvin yleisluontoisia väitteitään kriisin leviämisestä ja talouden romahduksesta ilman mitään julkisuudessa esitettyjä todisteita. 

Roubini jakaa väitetyt riskit seuraaviin kategorioihin ja tyrmää ne yksi toisensa jälkeen:

1.Leviäminen Kreikkalaisiin pankkeihin ja rahoituslaitoksiin

 Niin kauan kuin Kreikan velkojen uudelleenjärjestely tehdään siten, että velkakirjojen nimellisarvoon ei kajota vaan tarkistukset kohdistuvat korkoprosentteihin ja takaisinmaksuajankohtaan, Kreikka saa huomattavan helpotuksen ja velkojat voivat kirjanpitokikkailulla pitää velkakirjat taseessaan nimellisarvostaan sen sijaan, että niiden täytyisi tehdä alaskirjauksia. Tämä eliminoisi suurimman tekijän kriisin leviämisen suhteen. Tätä lähestymistapaa on käytetty viime aikoina Pakistanin, Ukrainan ja Uruguayn kohdalla onnistuneesti.

Pankit saisivat siis jatkaa saman porsaanreiän hyödyntämistä, mitä ne ovat tähänkin asti tehneet. Kreikan velkakirjoja pidetään taseissa nimellisarvostaan, vaikka markkinoilla niiden arvosta on sulanut kolmannes pois. EKP:llä on täten kaksi vaihtoehtoa: joko se tunnustaa Kreikan velkakirjojen arvon olevan todellisuudessa alhaisempi ja pakottaa pankit tekemään vaadittavat alaskirjaukset sekä pääomittamaan itsensä tarvittaessa uudelleen, mitä niiden pitäisi joka tapauksessa tehdä. Vaihtoehtoisesti se jatkaa porsaanreiän ylläpitämistä väittäen Kreikan velkojen olevan oikeasti nimellisarvonsa arvoiset, jolloin se ei voi vaatia pankkeja alaskirjaamaan velkoja tai kieltäytyä hyväksymästä niitä vakuuksina nimellisarvoon vaikuttamattoman järjestelyn seurauksena.

On totta, että luottoluokittajat tekisivät omat johtopäätöksensä järjestelystä ja vetäisivät Kreikan luokituksen pohjamutiin. Mutta toisaalta tosielämä on ihmeellinen – Uruguayn tapauksessa luokituksen tiputtaminen tapahtui järjestelyjen uutisointiajankohdan sijaan silloin, kun ne oikeasti tapahtuivat, jolloin sitoumukset vanhoihin velkakirjoihin tarkistettiin.Luokitus nostettiin järjestelyä edeltäneelle tasolle 17 päivässä, ja se nousi ylemmäksikin parantuneen velanhoitokyvyn seurauksena. Kreikka saattaa hyvinkin olla liian syvällä suossa, mutta velkajärjestelyn etuna on myös enemmistölausekkeiden ujuttaminen velkakirjoihin. Yksittäiset velkojat eivät pääse kiukuttelemaan, mikäli Kreikan täytyy jatkossa tehdä lisäjärjestelyjä.

Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että EKP:n tulisi uhkailun ja kiristyksen sijaan tukea järjestelyn onnistumista hyväksymällä uudet velkakirjat vakuuksiksi ja kieltäytymällä hyväksymästä vanhoja. Sillä itsellään on niin paljon saatavia Kreikasta, että uhkaukset kovista otteista eivät ole uskottavia.

Mitä Keikan pankkien markkinakelpoisuuteen tulee, järjestely ei tuo muutosta. Niillä ei ole markkinakelpoisuutta nyt eikä järjestelyn jälkeen. Nimellisarvon pitäminen ennallaan antaa niiden jatkaa sen teeskentelyä, että velkakirjat olisivat oikeasti sen arvoisia, mitä niihin on painettu. Tämä tosin vain niiltä osin, kun Kreikan pankit eivät ole vielä ehtineet dumppaamaan valtion velkakirjoja EKP:iin. EKP:n väite, että järjestely tuhoaisi Kreikan pankkien pääomapohjan, on Roubinin mukaan kestämätön. Joko pääomarakennetta tarvitsee tervehdyttää joka tapauksessa riippumatta järjestelystä tai järjestelyn vaikutus pääomarakenteeseen ei ole merkittävä.

Toinen väitetty kauhuskenaario on, että järjestely aiheuttaisi talletussuojattujen pääomien paon Kreikan pankeista. Järjestely tosiasiallisesti parantaisi Kreikan valtion takauskykyä. Jos pakoa ei ole vielä tapahtunut, sitä ei tapahtuisi järjestelyjen jälkeenkään. EKP:n änkyräkanta järjestelyihin - järjestellyt velkakirjat eivät kelpaisi vakuudeksi - uhkaa aiheuttaa juuri sen ilmiön, mitä se yrittää estää: ellei Kreikan valtion maksukyky parane, luottamus sijoitusten talletussuojaan häviää, ja pääomapako on tosiasia.

2.Leviäminen Euroalueen ytimen pankkeihin

Tässä pätee pitkälti sama logiikka kuin Kreikan pankkien kohdalla. Keskeisenä erona on se, että etenkin ne Saksan pankit, joilla on Kreikan velkakirjoja, ovat joko alun alkaenkin olleet julkisen sektorin hallussa tai ovat sinne finanssikriisin seurauksena päätyneet. Näin ollen niillä on tappiot takaava maksukykyinen omistaja. Sama pätee Ranskaan.

Vaikka Kreikan järjestelyissä jouduttaisiin menemään äärimmäisyyksiin (30–40% leikkaus velkapääomaan), Saksan ja Ranskan pankeilla on sen verran vähän ko. velkakirjoja, että ne kestäisivät järjestelyn. Mikäli näin ei ole, tulisi niiden parantaa pääomarakennettaan riippumatta Kreikan tilanteesta.

3.Leviäminen muiden kriisimaiden pankkeihin ja valtioihin

Irlannilla ja Portugalilla ei ole juurikaan saatavia Kreikasta. Ne ovat  jo menettäneet markkinoiden luottamuksen ja ovat kansainvälisen yhteisön letkuruokinnassa, joten sen suhteen ei enää ole hävittävää. Mahdollisen valuuttapaon olisi pitänyt jo tapahtua. EKP:n ja muun kansainvälisen yhteisön lähestymistapa, jossa luottotappioita vältetään Irlannin suhteen hinnalla millä hyvänsä, ajaa maan maksukyvyttömyyteen tämän koittaessa pysyä pinnalla  -  kannatellen samalla isoja pankkien näköisiä betonisaappaita. Lyhyen aikavälin ongelmia ehkäistäessä on näin kaivettu iso kuoppa, johon putoaminen on vain ajan kysymys.

4.Moraalikato eli Kreikan lipsuminen talouskurista

On väitetty, että velkajärjestely vähentäisi Kreikan talouden tervehdyttämisen kannustavuutta - lue: pakottavuutta - , vaikka velkahelpotukset historiallisesti parantavat vyönkiristysten onnistumismahdollisuuksia. Kansainvälisellä yhtisöllä säilyy edelleen mahdollisuus painostaa Kreikkaa, sillä maalla on alijäämäinen budjetti, vaikka korkotulot jätettäisiin huomiotta. Vaikutusvalta tosiasiassa kasvaisi, sillä porkkanan jälkeen keppi, rahoituksen katkaiseminen, olisi uskottavampi ja poliittisesti hyväksyttävämpi pelote.


5.Muiden kriisimainen lipsuminen talouskurista

On väitetty, että Kreikan velkajärjestely aiheuttaisi ”mulle kans” –ilmiön Portugalissa ja Irlannissa, mikä johtaisi sitoumusten laiminlyöntiin. Roubini pitää väitettä epäuskottavana monestakin syystä. Virallinen lähestymistapa lähtee siitä, että maa on maksukykyinen, mutta tilapäisesti kassakriisissä. Olisi ristiriitaista olettaa, että varasuunnitelma pitäisi ottaa käyttöön ennen kuin virallinen tie on kuljettu loppuun. Samoin kuin Kreikan kohdalla, on olemassa uskottava pelote rahoituksen tyrehdyttämisen muodossa.  

Lisäksi etenkin Irlanti, jolla on historiaa vyönkiristyksistä, haluaa luultavasti välttää sataprosenttista assosioitumista ”tuhlaajavaltioihin.” Portugali ja Irlanti saattavat hyvinkin tarvita velkahelpotuksia tulevaisuudessa, mutta tämä tapahtuu Kreikasta riippumatta.

6.Kriisin leviäminen Ei-ihan-vielä-kriisimaihin (Espanja/Italia)

Tarkasteltaessa huolia Kreikan tilanteen leviämisestä muihin heikkoihin eurotalouksiin on tärkeää huomata, että paras keino irrottautua dominorivistä on yksinkertaisesti noudattaa järkevää talouspolitiikkaa. Mikäli oma piha on kunnossa, naapurien toiminta ei vaikuta kovinkaan radikaalisti. Riski valuuttapaosta on aina olemassa, jos on epäilyksiä valtion tai pankin kyvystä huolehtia raha-asioistaan.

On toki mahdollista väittää, että vaikka huonoa politiikkaa harjoittava maa menettäisi markkinakelpoisuutensa riippumatta Kreikan tapahtumista, Kreikan uudelleenjärjestely lisäisi riskipreemioita ja markkinoilta sulkemisen todennäköisyyttä myös tyydyttävän taloudenpidon skenaariossa. Empiirinen data ei tue tätä väitettä. Sekä Espanjan että Italian riskipreemiot ovat nousseet lähinnä silloin, kun tiukasta politiikasta on tietoisesti lipsuttu ja markkinoiden uskoa täten koeteltu.

Tällä hetkellä kansainvälinen yhteisö on saanut jossain määrin purettua markkinoiden paniikkimielialaa. Keinovalikoimiin tulisi lisätä IMF:n Flexible credit line –ohjelman tapainen rahoitusratkaisu, joka antaisi valtioille mahdollisuuden suojautua aiheettoman paniikin seurauksilta helposti saatavilla lainoilla. Mikäli tämä osoittautuisi riittämättömäksi, lisärahoituksen ehdoiksi vaadittaisiin säästöjä tai vakuuksia.

7.Kriisin leviäminen maailmanlaajuiseksi

On olemassa tapauksia, kuten Venäjä 1990-luvulla ja Lehman Brothers, joissa konkurssit ja järjestelyt ovat vaikuttaneet laajalti. Tällaisilla tapauksilla oli kaksi keskeistä piirrettä. Ensiksikin ne tulivat täytenä yllätyksenä joko markkinoiden aliarvioitua riskit osittain realisoitumattomien pelastuslupausten takia. 

Toiseksi ne johtivat hallitsemattomaan konkurssiin hallitun järjestelyn sijaan. Skenaarioissa, joissa konkurssi oli odotettavissa (Argentiina, Ecuador) tai joissa järjestely tehtiin hallitusti (Uruguay, Ukraina, Pakistan), laaja-alaiset vaikutukset olivat pahimmillaankin vähäisiä. Kreikan kohdalla mahdollisuus järjestelyyn on jo pitkään hinnoiteltu velkakirjoihin, ja mahdollinen järjestely tulee varmasti olemaan hallittu, Roubini sanoo.

En tiedä, onko herra oikeassa, mutta päätin referoida hänen artikkelinsa jo siitä yksinkertaisesta syystä, että politiikka on hauskempaa, jos on mistä valita.

Post Scriptum: Tässä blogissa olen lähinnä tyytynyt siteeraamaan Roubinin näkemyksiä, mutta totean että olen itsekin jo yli vuosi sitten Kreikan kriisin yhteydessä todennut kriittisyyteni tukipaketeille. Joulukuisessa blogissa tällä foorumilla kertaan, mitä olen sanonut ja miksi: 

http://eijariitta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/55419-politiikkaa-sielun-nakokulmasta

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (60 kommenttia)

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Velkajärjestelyjen tielle mennään ilmeisesti viimeistään Kreikassa järjestettävän kansanäänestyksen kautta. Pankit voivat ostaa hallituksia ja parlamentteja mennen tullen, mutta kokonaisen kansan voitelussa voi jo pankeillakin tulla kirstun pohja vastaan. : D

http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-kr...

Kalle Pahajoki

Aioin ylistää kirjoitustasi, mutta lopussa huomasin, että se onkin referaatti. Kiitän siis rohkeuttasi tuoda tähän keskusteluun varsinkin meillä kotimaassa varsin yksitotisin äänenpainoin julkisuudessa käsiteltyyn aiheeseen hieman laajempaa näkemystä. Olemme jo tulleet pitkälle niistä vaaleja edeltäneiden keskusteluiden ajoista, jolloin virallisen totuuden mukaan kaikki asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että nykyinen kriisinhoidon linja on ainut oikea.

Shemu P

Ei Barroso voi virkansa puolesta voi puhua nyt velkasaneerauksesta, tämän pitäisi olla päivänselvä asia jopa ei-mepeillekin. Samaan tapaan, kuin devalvaatiosta ei voida etukäteen puhua, vaikka ministeriössä tiedetään että se tehdään. Jos Barrosokin puhuisi velkasaneerauksesta, silloin asiat voisivat riistäytyä käsistä.

Kreikan velkasaneeraus on ilmeinen. Kyse on ajankohdasta. Siinä mielessä asiantuntijoiden väittämät eivät ole ristiriidassa, kuten ei myöskään Korholan laajalti siteeraaman Roubinin kommentit. Sama oli Portugali-paketin kanssa. Siinä ajankohdassa se oli välttämätön. Ostettiin aikaa velka- ja rahoitusjärjestelyihin. Portugalin uusi hallitus on tarttumassa toimiin rahoitusvajeen paikkaamiseksi. Kreikan uutiset eivät ole yhtä rohkaisevia. Saneeraukseen on ilmeisesti ryhdyttävä ja melko pian.

Korholakin muistaa mitä tapahtui 2009 finanssikriisin yhteydessä, kun luottamus rahoituslaitosten väliltä katosi. Suomelle se oli kova isku, vientituloista katosi 20 miljardia, valtion tuloista yli 6 miljardia, saimme 50.000 työtöntä. Yhden vuoden aikana. Hallitsemattomalla saneerauksella ja velkojien paolla olisi vastaavat seuraukset. Yhdessä sijoittajien, pankkien, velkojien ja velallisten kanssa suunnitellen ja päättäen edellytykset uuden finanssikriisin estämiseksi ovat paremmat.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Shemu P ja monet muut ovat vieraantuneet todellisuudesta. Luottamuspula rahoituslaitosten välillä ei vähennä vientituloja eikä aiheuta työttömyyttä edes rahoituslaitoksiin.

Ongelma on talous, jossa seitsemän kellokallea hallitsee, suunnittelee ja vahtii, kun kolme tekee työtä. Joko rakenteet tervehtyvät hallitusti tai hallitsemattomasti, kuten nyt näyttää.

Shemu P

Jouni puhuu täyttä potaskaa. Suomen vienti romahti 20 miljardilla eurolla 2009 finanssikriisin seurauksena. Yhtenä vuotena. Työttömiä saimme 50.000 lisää. Yhtenä vuotena. Kaikki seurausta finanssikriisistä.

Suomen BKT:sta puolet tulee viennistä. Viennistämme 60% on EU alueelle. Vientituotteemme ovat pääasiassa investointituotteita. Investointituotteita ei osteta, ellei rahoitus ole kunnossa. Rahoitukseen vaaditaan pankkeja. Finanssikriisissä pankkien luottamus katosi ja lainananto yrityksille ja toisille pankeille tyssäsi kuin seinään. Investoinnit loppuivat. Suomen vienti romahti. Älä enää jankuta, että finanssikriisi ei aiheuta meille työttömyyttä ja tulojen menetyksiä.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Miksi sitten investoinnit ovat nyt tyrehtyneet uudestaan, vaikka lainaraha valuu vapaasti sinne tänne? Palaa perusasioihin: Rahaa ei voi syödä. Työpaikat syntyvät uusista rohkeista ajatuksista ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä. Hyvä tuote käy aina kaupaksi, lainaraha on yritykselle pelkkä laastari.

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Shemu ei tunnu ymmärtävän asioita, ei vienti romahda kun siinä tapauksessa, että tuotteet eivät mene kaupaksi.

Shemu P

Kari, nyt olet asian ytimessä. Mutta jatka vielä vähän, miksi tuotteet eivät mene kaupaksi? Kulutustuotteisiin finanssikriisi ei juurikaan vaikuttanut. Ihmisten pitää edelleen syödä, juoda ja asua. Kokonaan eri asia on Suomen vientituotteet, jotka ovat investointipainotteisia. Etenkin metalliteollisuuden tuotteet, paperikoneet, raskaat koneet ja laitteet. Niihin investoidaan, jotta tuotteilla voidaan hankkia tuloja myöhemmin. Investoinnit vaativat rahoitusta. Jos rahoitusta ei saa, ei niitä voi ostaa. Rahoitusta ei saanut, koska pankit eivät luottaneet toisiinsa. Lainamarkkinat olivat täysin tyrehtyneet finanssikriisin seurauksena.

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Shemu, totta vientituotteet ovat suurelta osin investointituotteita ja myös näillä investointituotteilla tuotetaan näitä arkipäivän tuotteita, ruokaa, juomaa, jne. Kyllä rahoitusta tarvitaan, mutta oletko sitä mieltä, että meidän pankkimme eivät sitä nykyoloissa tai vaikka sen jälkeen kun lopetetaan nämä tukipaketit kykenisi enää rahoittamaan ?
Toivon, että laitat jonkilaisen perustelun myös sille, jos näet, että näin ei asian laita ole tai jos sitten tunnet paremmin pankkisektorimme tilaa, joista muuten Nordea ja Sampopankki ovat Euron ulkopuolisissa maissa.

Shemu P

Kyse on uuden finanssikriisin ehkäisemisestä. Se olisi ollut hyvin todennäköinen ilman Portugali-pakettia, sillä silloin kriisi olisi levinnyt välittömästi Espanjaan. Uusi kriisi on todennäköinen, jos esim. Kreikka ajautuu hallitsemattomaan velkasaneeraukseen. Saneeraus on silti edessä, mutta se pitää tehdä eri osapuolten kanssa sopien. Eri osapuolia ovat itse ongelmamaat, niiden pankit, sijoittajat, muut pankit, EKP ja EU. Monta osapuolta, joten asioista sopiminen vie aikaa. Ei näillä paketeilla osteta muuta kuin aikaa ja sitä, että voidaan vaatia ongelmamaita sitoutumaan tarvittaviin muutoksiin.

Eli "tukipaketeista" puhuttaessa ei voi yleistää, vaan on katsottava tapaus kerrallaan. Aiemmat paketit olivat välttämättömiä uuden kriisin ehkäisemiseksi. Jatko on kokonaan auki, miten esim. pysyvä vakausrahasto ja siihen liittyvät ehdot toteutetaan. Itse olisin valmis koviin toimiin esim. Kreikan suhteen. Mutta ei hätäisesti, hallitsemattomasti. Uusi kriisi iskisi meihin todella pahasti, koska silloin pankkien keskinäinen luotonanto loppuisi. Niin kävi Suomessakin 2009.

Edellinen finanssikriisi koski kaikkia pankkeja. Myös euroalueen ulkopuolisia. Edellinen kriisi ei ollut euron kriisi eikä EU:n kriisi, mutta seuraukset olivat täällä valtavat. Meidän pankit ovat hyvässä kunnossa. Samaa pitää vaatia muilta pankeilta ja siihen ollaan kehittämässä yhteisiä pelisääntöjä, jotta pahimmilta kriiseiltä vältytään. Yksi osa-alue on pysyvä vakausrahasto. Olen sen kannalla, kun siihen yhdistetään tiukentunut valvonta ja sanktiot jos yhteisissä säännöissä ei pysytä. Niin ei aiemmin tehty ja sen seurauksista nyt mekin kärsimme.

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

"Edellinen finanssikriisi koski kaikkia pankkeja. Myös euroalueen ulkopuolisia. Edellinen kriisi ei ollut euron kriisi eikä EU:n kriisi, mutta seuraukset olivat täällä valtavat."
Jos ymmärrät omaa kirjoitustasi, niin vastaat itse esittämääni kysymykseen, että miksi näitä kahta asiaa ei pidä verrata keskenään. Siis vielä kerran:Edellinen kriisi ei ollut euron kriisi eikä EU:n kriisi ja juuri tästä syystä se mitä pelkäät ei ole verrattavissa 2008 finanssikriisiin. Nyt kysymys on poliittisesta kriisistä EU ja Euro ja finanssikriisissä oli kysymys "rahoitusinstrumenteillä" tehdystä huijauksesta !

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Jos ny vielä kerran ilmoitan,että ei ole selvitty vielä mistään kriisistä..se on kovasti edelleen päällänsä. Shemulle tämä on vaikea ymmärtää..tiedän sen.

Heli Hämäläinen

Kiitos hyvästä referaatista ja vaihtoehdosta. Miksi EU:n jäsenvaltiot eivät voisi hoitaa asioitaan Lissabonin sopimuksen puitteissa vaan pitää perustaa pelikassa Luxemburgiin, piiloon kansanvaltaisilta jäsenvaltioilta? EU:ssa on jo nyt huutavaa demokratiavajetta eikä tämä esitetty EVM -järjestely mitenkään lisää hallinnon läpinäkyvyyttä, verotuksen edustuksellisuutta eikä muitakaan demokraattisesti hallittujen yhteiskuntien arvoja. Jos jotain arvopohjaa pitää etsiä, kyseessä on feodaaliajan läänityslaitos.

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo

Kokoomuslaisista yksi toisensa jälkeen alkaa ajatella myös niin, että vaihtoehtoja on. Olisiko sillä mitään vaikutusta asiaan, että puolijumala Nalle lausui taikasanoja joku päivä sitten? Sinänsä sillä ei ole väliä, vaan sillä, että Kokoomuksessakin nähdään, että politiikka on vaihtoehdoista valitsemista. Muutoinhan ei politiikkaa edes tarvittaisi.

Uskoisin, että moni yhtyy toiveeseeni, että ne Kokoomuslaiset jotka ovat alkaneet myös kuunnella muitakin mielipiteitä ja arvioida niitä ihan vain asioina, eikä niiden esittäjän mukaan, veisivät tätä Kokoomuksessa myös sinne puolueen johtoon asti.

Ei sillä, että vaihtoehto olisi absoluuttisesti oikea, mutta asia-argumentein paras vaihtoehto sitten valittakoon.

Jussi Jäntti

Keskusteluissa tarvitaan vaihtoehtoja, kiitoksia Eija-Riitta.

Saneeraus on prosessi, joka aina sekä suuressa että pienessä mittakaavassa tarkoittaa asioiden selvittämistä, selittämistä ja työstämistä sidosryhmille ja sidosrymien kanssa.

Tästä huolimatta tulee aina olemaan niitä, joiden reaktiot ovat "hallitsemattomia" paniikkireaktioita. Oleellista on kuitenkin, että keskeiset sidosryhmät ovat järjestelyiden takana.

Hallittavuus ja hallitsemattomuus eivät siis ole toistensa täysiä vastakohtia. Keskeisiä asioita voidaan hallinnoida, suuri massa pieniä asioita jää hallitsemattomaksi.

Kreikan rahoittaminen pitää lopettaa nyt jo poliittisten riskien takia. Kreikkalaisten velat tullaan leikkaamaan johonkin murto-osaan, koska muita vaihtoehtoja ei ole.

Puhuminen luo epävarmuutta, toiminta poistaa sitä.
Eli toteutus saman tien.

Käyttäjän dzogchen kuva
Lasse Myllypuro

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-f... Kreikkassa on ryöstely/tappaminen alkanut, saa nähdä miten kriisi leviää muihin maihin.

Juhani Putkinen

Tulipalo oli pakko sammuttaa - ensimmäinen erä takauksia ja lainoja.

Niillekin asetettiin ehtoja, joiden toteutuminen avaa uuden lainaerän jo aiemmin sovitusta lainapaketista. Sekin kuulunee kategoriaan "pakko".

Mutta Kreikan täytyy leikata menoja, jotta se saa talouden tasapainoon - ei letkuruokintaa voida loputtomiin jatkaa.

EUn täytyy huolehtia siitä, että koko ajan on riittävästi pakkokeinoja käytössä ja/tai uhkana, jotta tämä talousrikollinen pidetään kurissa.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Mikä helv*** tulipalo nyt on sammutettu..ei yhtään mitään,vaan heitetty bensaa liekkeihin!

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tällaisia järkeenkäyviä kannanottoja on esitetty jo pidemmän aikaa riippumattomilta tahoilta, joskaan Suomessa ne eivät aiemmin juuri olleet esillä.

Koska ajanpeluuta ja vitkuttelua esiintyy näinkin pitkään ja kolehteja kerätään, on syytä epäillä, että Eurooppalaisessa pankkisektorissa on oma Lehman ojassa, ellei niitä ole jopa katastrofaalisen paljon.

Hajanaisen datan perusteella näyttää siltä, että Jenkeissä Lehmanista ei opittu juuri mitään ja siellä pumpataan vauhdilla uusia kuplia vanhojen tilalle aivan absurdeilla menetelmillä. On sinänsä mielenkiintoista, että Korholan tekstissä mainitut Etelä-Amerikan maat johdettiin aikoinaan ongelmiin täsmälleen niillä opeilla, joita nyt noudatetaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Etelä-Amerikassa huonoksi havaituista Chicagon koulukunnan opeista on sen sijaan vähin äänin konkurssien jälkeen luovuttu.

Tavalliselle tallaajallekin on jo selvinnyt, että velkajärjestelyt ovat välttämättömiä, mutta olisi myös puututtava finanssisektorin toimintaan kovin ottein, koska se on aivan keskeisenä aiheuttajana sekä pankkikriisissä että mahdollistanut spekuloinnin keskeisillä raaka-aineilla, mikä aiheuttaa samanaikaisen inflaation.

Mepin jakkaralta luulisi näkevän, että EU menettää kilpailukykyään hurjaa vauhtia, koska se ei ole missään vaiheessa huomioinut kansallisia erityispiirteitä, vaan yrittää tehdä mahdottomasta mahdollista. Osa ideoista on aivan kannatettavia, mutta täällä suorittavassa portaassa ne ovat jo niin byrokraattisesti pöhöttyneitä, että ne vaativat holtittoman suuria investointeja mahdollisiin hyötyihin nähden.

Hyvin suuri osa hankkeista toteutetaan jo nyt rakentamalla näyttävät kuoret ja markkinoimalla ne muutaman vuoden exitillä tyhmälle sijoittajakarjalle. Muutaman kulukarsintakierroksen jälkeen jonkun kädessä on musta-pekka. Esimerkkinä voi ottaa vaikkapa Suomeen rakennetut kauppakeskukset, joista vuokralaiset alkavat hävitä maksavien asiakkaiden puutteessa. Ellei näin halua toimia, uudelle kasvuyritystoiminnalle ei ole todellisia perusteita.

Meidän on muutettava ajatteluamme radikaalisti ja sen on tapahduttava kestäviin arvoihin perustuen. Kaikki, mitä nyt rakennetaan, lepää suopohjalla ilman kivijalkaa. Näin ei voi jatkua. Investointipankkiirit eivät tätä maailmaa pidä pystyssä, eivätkä koskaan tule pitämäänkään. Siihen vaaditaan massoja ja niiden sopusuhtaista yhteistyötä. Nythän niiden toimintaedellytykset on jo suurimmaksi osaksi viety tai passiiviseksi holhottu.

Jatkuvan talouskasvun vaatiminen on vain rahamaailman illuusio, eikä sitä kukaan muu tosissaan tarvitse. Me tarvitsemme vain ruokaa ja energiaa rakentaakseemme asunnot ja ylläpitääksemme riittävät palvelut. Sen sijaan meille on rakennettu Disney-World, jota kenelläkään ei ole varaa pitää yllä. Miksi sitä pitäisi edelleen kasvattaa?

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Asiaa puhut.Vaalikarja on vaalikarjaa ja rahamiehet rahamiehiä.Jostain se muutos on aloitettava. Jatkakaamme paljastavaa kynäilyä. Kyllä se muutoskin vielä tulee. Niin kauan kuin on elämää on toivoa!

Petri Muinonen

Kreikkalaisille itselleen halvin tapa selvittää sotkunsa olisi default ja aloittaa tiukka taloudenpito, joka kyllä onnistuisi ilman nykyisiä korkokuluja (takaisinmaksuihinhan heillä ei ole ollut varaa enää vähään aikaan). Sekin on suvereenin valtion oikeus. Meille muille se ei ehkä kävisi. :)

Vanhassa maailmassa velkojen maksamisesta kieltäytyminen tehtiin sodan tai muunlaisen konfliktin tai saarron uhalla. Mitähän sellaisesta Kreikan poliittisen johdon linjauksesta EU:ssa seuraisi? Yskähtäisiköhän edes kukaan?

Konikuuri missä tahansa takaisinmaksuskenaariossa on niin kova, ettei Kreikan tapaisessa maassa ole sen toteuttamiseen mitään mahdollisuuksia saatikka sisäpoliittista tukea. Täysimittainen lainojen takaisinmaksuista kieltäytyminen on vaihtoehto Kreikalle, muttei tietenkään sen velkojille.

Ladataksemme tähän keskusteluun vielä muitakin vaihtoehtoja kuin velkasaneeraus...

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

"Mutta Kreikan täytyy leikata menoja, jotta se saa talouden tasapainoon - ei letkuruokintaa voida loputtomiin jatkaa."

Noin siis Juhani Putkinen.

Minä olen ymmärtänyt, että edustamasi puolue, kokoomus on tuon letkuruokinnan kannalla.

Korholakin (kok) voisi osoittaa kritiikkinsä oman puolueensa Kimmo Sasille, joka puolestaan päinvastaisista syistä arvostelee tulevaa pääministeriä, Jutta Urpilaista.

Voisitteko ihan oikeasti ensin keskenänne päättää....

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Niin uskomatonta kun se onkin, Bloomberg ei uskalla tuoreessa Suomi-uutisessaan kertoa Kreikka-tuen kannalta ainoaa olennaista asiaa: Katainen ja Urpilainen eivät anna Kreikalle rahaa ilman vakuuksia. Voi voi jos olisivat vaikka kurssit laskeneet, vakuuksia ei nimittäin ole tulossa : D

http://www.bloomberg.com/news/2011-06-07/katainen-...

Tuula Saskia

Hyvänen aika , arvoisa Eija-Riitta. En hetkeäkään epäile.

Mutta nyt viittasin Säätytalon neuvotteluihin.

Entä jos itse niitä pohtisit. Brysseli ei ole Helsinki.

N N

Totuus on toinen kuin kansalle annetaan ymmärtää. Riippumattomat talousasiantutnijat ovat kaikki nykyisiä velkatakuita vastaan.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Vaikuttaa melko epätoivoisilta nämä kokoomuslaisten tekstit..tulee yhtäkkiä ajatelleeksi,mitä nämä talousnerot oikeastaan edes tietävät valtiotaloudesta?

Sitten tulee joku trolli heittämään Kataisen jargonia kuinka meni päin persettä silloin joskus,mutta nyt on kasvua ja täytyy heittää rahaa muillekkin,jotta Suomen vienti vetää..koska Suomi elää viennistä,tämä on se viimeinen juttu yleensä.

Onkohan näistä talousneroista kukaan tullut ajatelleeksi,että mikä on edes mahdollista tässä talousjärjestelmässä?
Nooh..turha silti nostaa toiveita,koska kokkarithan myös emuun meidät vei.

Kuitenkin jos kysytään miksi pitää olla kasvua,niin vastauksen on jotain sepityksiä fantastisesta kasvusta ja kuinka kivaa se on.Jos ilmotetaan että kriisi ei ole vielä kunnolla alkanutkaan,mutta siihen ei mene kovin kauaa,niin ilmoitetaan ettei koske edes Suomea.Tai jos kerrotaan,että systeemissä olisi jotain vikaa..niin ei edes uskota virallisia tekstejä vaan kerrotaan itsellensä sopiva totuus systeemistä.

Kestääköhän näillä nykyajan kokkareilla pää kunnon kriisiä edes vai miksi tämä järjestelmän mahdottomuus ei mene jakeluun.

Jos E-R Korhola voisi kirjoittaa rehellisesti kuinka tämä rahajärjestelmä EMU:ssa voisi toimia pitkäjänteisesti ja hyvin KAIKKIA ihmisiä kohtaan,JOS se sitä varten on tehty?

Kannattaa kuitenkin olla varovainen,koska EMU-järjestelmän kehittäjä on itse sanonut,että "jos ihmiset ymmärtäisivät kuinka järjestelmä toimii..niin vallankumous tapahtuisi samana iltana." Kutakuinkin noin. Mutta ei vieläkään kenelläkään herää epäilys?

Markku Kanniainen

"Mutta ei vieläkään kenelläkään herää epäilys?"

Ei sillä ole väliä vaikka olisi herännytkin, koska ihmisiä p-e-l-o-t-t-a-a h**vetisti. Poliitikkomme ovat vellihousuja ja kansa on yksi pelkureiden lauma, suomalaista et saa nousemaan auktoriteettia vastaan kuin ehkä kossun voimalla. Mitä se naapurin Penakin ajattelisi? Jos yrittää muuttaa ajattelua tai ehdottaa jonkinasteista reformia niin saa vastaansa pelonsekaisen vastalauseryöpyn joka tukahduttaa kaikki mahdollisuudet. Pelkuruus on syöpä jota ei edes yritetä hoitaa.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Mitä olen lukenut lähiaikoina oikeistolaisten blogeja niin ehkä on syytäkin pelätä..vaikuttaa aivan kuin siellä leirissä oikein odotettaisiin virhettä jotta saadaan toimintaa päälle. Hyvä esimerkki on Putkinen..niin läpeensä sieniä keräävä mies metsässä ja paistelee niitä aamusella,mutta auta armias kun saa jonkin aseen käteen ja alkaa puhe punikeista niin pitäähän niitä heti lähteä teurastamaan,saati sitten kun puhe on ryssistä.Kaikkea tuota mielettymyyttä!

..milloin saa lukea ettei köyhät saisi lisääntyä,milloin he eivät saisi syödä ruokaa,koska pitää vähän omistaan luopua sen takia.Vaikka tämä oikeisto porukka ei koskaan milloinkaan tule ymmärtämään,että he ovat vähemmistö ja vain sen enemmistön takia edes olemassa.Melko raju paradoksi..

Pelkuruus on hyvä sana käyttää.Mutta mitä sitten tosiasiassa pelätään on aivan eri tarina.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kreikan työttömyys kasvoi taas uuteen ennätykseen eli 16,2 prosenttiin, nuorisotyöttömyys on yli 40%. Kannattaako "tukea" lisää, kun vuoden mittainen "tuki" on ajanut kreikkalaiset täyteen perikatoon?

Tällaiset uutiset ovat varmaan syynä siihen, ettei EU:n ja IMF:n pitkään odotetusta selvityksestä Kreikan taloudesta julkaistu yhtään lukua viime viikolla. Sen piti olla pohjana tukien myöntämiselle, mutta kun sen sisältö ei ilmeisesti miellyttänyt, se piilotettiin jonnekin kaappiin. Barroso ja kumppanit istuvat kiltisti pankkien sylissä.

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsit...

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Entäs sitten, kun käydään Kreikassa paikan päällä tuo Korholan referoima alustus (FT?) päänalusena?

Siellä vastataan - tavallisen peruskreikkalaisen vakuuttavuudella:

"No Job, No Money, No Problem"

Korholan linkkaama teksti ja nyt referoima palvelevat hyvin us-blogien tietoisuutta, mutta toisaalta vastaavat erittäin hyvin tämän päivän EU-eliitin keskustelujen teemoittelua.

Eli ei EU - komissio, parlamentti, neuvosto - kovin toivottoman hölmö ole.

pave bbbb

Hei Eija-Riitta

Ihan hyvä, mutta - koita kiteyttää ! jää tällä palstalla lyhyemmätkin lukematta!

Käyttäjän eijariitta kuva
Eija-Riitta Korhola

Jos katsot blogejani ylipäänsä, tiedät että osaan kiteyttää. Tässä nimenomaisessa asiassa en halunnut. Muuten monet viisaat ihmiset olisivat saoneet että miten niin.

Käyttäjän saarinenj kuva
Juhani Saarinen

Tällaiset velkajärjestelyt ja takaus sitoumukset on täyttä roskaa, johon ei missään tapauksessa kannata ryhtyä,tässähän talousalan ammattilaiset yrittää siirtää omat virheensä veronmaksajien maksettavaksi, ja samalla luoda pysyvän automaatin jatkossakin veronmaksajille maksusitoumuksen muodossa.?
Suuresti olen ihmetellyt talousviisaiden tyhmyyksiä, jossa maat velkautetaan systemaattisesti, ekonomeja koulutetaan suurella rahalla ameriikoissa, ja kysymys siitä mikä on talousviisauden emä maan oma talous tilanne se on todella synkkä, eikä valoa ole edes näkyvissä maa elää kuin pellossa kaikkinaisine kikkailuineen jossa terveen taloudenpidon aakkoset on hukattu peruuttamattomasti.?
Suomessa ollaan menossa kovaa vauhtia samaan pohjattomaan suohon missä Kreiikka,Irlanti ja Portugali jo ovat, täällä puolustellaan että eihän Suomen valtion velka ole lähimainkaan samalla tasolla kuin em maissa on,on suorastaan pöyristyttävää tällainen omahyväinen talouspolitiikka.
Suomalaista hyvinvointivaltiota ollaan kokoomuksen toimesta ajamassa alas, ja ameriikan malli otetaan käyttöön jossa vai hyvin toimeentulevilla ihmisillä on oikeus hallita maata ja kansaa.
Äänestys uurnilla kansa lausui mielipiteensä maan asioiden hoidosta, mutta politiikot alkaa pelin politiikan pelin jossa kansan mielipiteestä vähät välitetään.?

Käyttäjän ReiskaRopponen kuva
reino ropponen

No nyt on ajoituksen mestari Eija-Riitankin mielestä riittävän turvallinen hetki olla "oikeaa mieltä".
:)

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Eija-Ritukka!

Tuletko pitämään minulle pienen esittelykierroksen ensi kuussa, jotta saan vähän tuntumaa, millainen paikka Eduskuntatalo on. Siitä on niin kauan aikaa, kun olen käynyt. Ja kuumana kesäpäivänä olisi hyvä päästä vilvoittelemaan jonnekin semmoiseen viileämpään paikkaan. Pyydetään, että saat sen verran aikaa järjestettyä. Ja onhan niin, ettei oppositiossa niin kiire olekaan. Ota minut vastaan, niin mennään kahtoon, millaanen se Perus-Puna-Multa oikeen on.

P.s. Onko huopia jaettu jo tarpeeksi ja saisiko siellä mustaa kahvia - mieluiten vihreää presidenttiä?

Käyttäjän eijariitta kuva
Eija-Riitta Korhola

Päivitä tietotasosi. En ole kansanedustaja Suomen eduskunnassa.

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Ai niin tietenkin! Olet edelleen meppinä manner-Euroopassa!

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Tulee taas välillä räkytettyä ilman edes oikeaa tietoa.

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Perussuomalaiset ei tingi EU-linjasta -Yle

Hallituspohjaneuvottelut etenevät - kokoomus, PS ja keskusta hyvin lähellä yhteissopua? -Mtv3

Tämähän on kuin savolainen salaviesti. Kukaan ei tiedä, miten tämä avataan.

Sara Virta

Nyt kun tässä on jo kokoomuksenkin edustaja päivittelemässä tätä rahanreikää niin ehdottaisinpa ihan ulkopaikkakuntalaisena, että järjestäisitte ei puolueen vaan äänestäjienne kesken gallupin siitä mitä he äänestäisivät näitten tukipakattien suhteen, haluaako kokoomuksen äänestäjä todella maksaa kaikki tukipaketit?

markku palonen

Hyvänen aika.Eikö ihmiset näe että kyseessä on selvä kommunismin muoto.
Kaikilla sama raha työpanoksesta riippumatta.Aivan selvää kolhoosi toimintaa.Verratkaa koko EU:ta entisen Neuvostoliiton talouden toimintaa.
Miksi kauppaliitto ei riittänyt?
Tämä on suurin puhallus maailmassa ,kaikki parhaiten toimeen tulevat haluavat EU:n olevan toiminnassa ja kaikki työväestö ei.Tässä synnytetään uusi orjasukupolvi elättämään poliittisia ja rikkaita henkilöitä.

Hulluja nuo Suomalaiset porvarit.Kyllä köyhyys on se joka tulee leviämään eikä rikkaus,olisi syytä uskoa.

Suomi tulee toimeen muutekin kuin EU:n avulla.

markku palonen

Ollaanko vielä talviajassa??

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Talousguru Roubini on osunut usein ennustuksissaan tarkasti maaliinsa.Nyt analyysissaan Euroalueen kriisimaasta Kreikasta. Ei tässä mitään uutta ole asioita seuranneille. Ongelmana on vain Eija-Riitan edustaman kykypuolueen lukutaito ja lukuhalut.Kyseessä voi olla myös luetun ymmärtäminen. Lähetä juttu tiedoksi Kataiselle ja hänen avustajilleen. Mukaan voisi liittää kuuluisan Ehrensvärdin kehotuksen missä Suomen pitäisi seisoa. Kokoomus entisenä kansallis-isänmaallisena puolueena voisi tutkia juuriaan. Monessa muussakin asiassa paluu juurille ja alkuperäiseen visioon olisi viisauden alku. Kerro sekin Jyrkille.

Jyrki Haapio

Kaikki uudet näkökulmat vallitsevaan Kreikan ongelmaan tuovat osaltaan myös Suomen lähemmäksi kipeästi tarvittavaa hallitussopua, kiitos E-RK

Jari Eteläsaari

Eija-Riitta on järkevämmällä linjalla kuin kokoomuksen johto.

Käyttäjän Kimmo kuva
Kimmo Pirkkala

Eija-Riitta on fiksuilla linjoilla. Voi kun Katainenkin alkaisi joustamaan linjastaan. Eilen Jyrki oli sitä mieltä, että jokaisen hallitusneuvotteluihin osallistuvan on joustettava kynnyskysymyksissään, mutta ilmeisesti Kokoomusta tämä ei koske, kun ei Katainen jousta halussaan osallistua vakausmekanismeihin ja Etelä-Euroopan tukemiseen.

(Suora lainaus: J.Katainen: "Suomen EU-politiikka ei tule muuttumaan")

Koska tämä on se perimmäinen kynnyskysymys, on tästä väistämättä pääteltävissä, että vakausrahastot, Portugalin ja Kreikan tukeminen ovat selkeästi TÄRKEIN asia Kokoomuksen agendalla hallitusneuvotteluissa. Ylivoimaisesti tärkein.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Erkki Tuomioja yrittää vielä komentaa Urpilaista takaisin talousstalinistien ruotuun, vaikka uskolliset kaaderit hajaantuivat omille teilleen jo kauan sitten. Mitään EU-poliittista yhteisymmärrystä ei sitä paitsi koskaan ollutkaan muusta kuin Portugali-paketista. Ikävää nähdä Tuomiojan pelaavan näin likaista peliä, hän sentään ymmärtäisi nämä asiat jos haluaisi.

http://yle.fi/uutiset/teemat/vaalit_2011/2011/06/n...

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Roubini on fiksu mies. Päivä päivältä pelottaa yhä enemmän, millaisten jamppojen käsissä EKP ja EU:n talous ovat. Ei se, etteikö jäsenmaissa olisi samanlaisia, mutta näillä on enemmän rahaa tuhottavaksi.

Tuula Saskia

Kuten kaikki tietävät, Suomessa on käynnissä kovan luokan poliittinen peli.

Nyt kuitenkin on saatu muista EU-maista uudenlaisia signaaleja EU-takuista ja ylipäätään näkemysten muutoksista tukipolitiikkaan nähden.

Ennen vaaleja meilläkin kuultiin asioista lausuntoja useltakin talousviisailta.

Missä ne nyt ovat, kun tilanne tuntuu muuttuvan mm. Saksassa ja muuallakin Euroopassa? Jotenkin on syntynyt vaikutelma siitä, että kuljemme koko ajan jälkijunassa.

Tarvitaan suomalaisia asiantuntijanäkemyksiä, jotka nyt loistavat poissaolollaan. Miksi? Vai eikö niitä ole?

Tuula Saskia

Tulihan sieltä eräs: Paavo Väyrynen, Kepun äänitorvena.
Soini on oikeassa, väittää hän.

Mitähän Keskustapuolueessa on tapahtumassa?

Taitaa olla vielä enemmän hajalla kuin muut puolueet, ja se on joltinenkin saavutus , sekin.

Milloin tämä pelleily päättyy? Ns. päättäjät puhuvat kuin itsensä karikatyyrit.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Nyt herää Saksan perustuslakituomioistuin. Se järjestää Kreikka-avun ja EU:n vakausmekanismin laillisuudesta suullisen käsittelyn 5.7.2011. Alun perin juttu oli tarkoitus ratkaista kirjallisessa menettelyssä.

http://www.faz.net/artikel/S30190/bundesverfassung...

Tuula Saskia
Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Tuomioistuinten päätöksiä ei kannata lähteä arvailemaan missään maassa. Julkinen keskustelu asiasta tietysti lisääntyy entisestään. Voi sitäkin miettiä, miksi suullisesta käsittelystä tuli tieto samaan aikaan, kun Saksan johto vääntää asiasta toista päivää erikoisistunnoissa. Uudesta Kreikka-paketista on tarkoitus äänestää huomenna Bundestagissa, vaikka paketin loppusumma ei ole selvillä edes 50 miljardin tarkkuudella : D

Tuomas Hako

Saksa kävelee perustuslakituomioistuimensa ylitse. Kuten Lissabonin sopparin kohdalla.

Tuula Saskia

Mitä tarkoitat? Vaikka en yritäkään olla asiantuntija, uskon tajuavani, että tästä sotkusta maksaa eniten se osoite, jolla vielä on talous jossain kunnossa: Hollanti, Saksa, Suomi ja jokin muu terve talous.

Keskuspankit ovat avainasemassa.

Miksi Suomen pankin johtaja ei avaa suutaan?

Yksi Turkkulaanen

Eihän tässä Kreikkaa olla rahoittamassa, vaan keskieurooppalaisia pankkeja. Joilla pyyhkii paremmin kuin Suomen valtiolla. Siis mitä järkeä meidän haaskata vähiä rahojamme meitä rikkaampien jeesaamiseksi?

Tuula Saskia

No juuri sitä teemme: olemme tukemassa Kreikkaa, Irlantia ja Portugalia.

Ja Saksalla ovat suurimmat vastuut.

Koko rakennelma kestää tai luhistuu Saksan otteiden kautta.

EKP on tärkein päättäjä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset