Eija-Riitta Korhola Levottomia ajatuksia jäsennellysti

Saako vaihtoehtoja hakea?

Viime viikolla kansainvälinen joukko johtavia ilmastotutkijoita julkaisi ns. Hartwell-paperin, (The Hartwell Paper - http://www.lse.ac.uk/collections/mackinderProgramme/theHartwellPaper/) joka euron kriisistä, Britannian pääministerivaihdoksesta ja tuhkapilvistä huolimatta sai valtavan mediahuomion maailmalla. Vakavasti otettava joukko tutkijoita väitti pamfletissaan, että koko suuri ja valtavan kallis YK-prosessi päästöjen vähentämiseksi on ollut virhe. Päästöjen rajoittamiseen tähtäävä politiikka päästökauppoineen ei ilmastonmuutoksen ongelmaan tehoa vaan on saattanut jopa pahentaa sitä.

Tärkein syy on siinä, että ilmastonmuutos on niin sanottu wicked problem, ilkeä ongelma. Se tarkoittaa monimutkaista ongelmakimppua, joka ottaa monia muotoja: jos se yritetään ratkaista yhdeltä kohdin, se pullahtaa toisenlaisena esiin. Kasvihuonekaasuja alettiin aikanaan rajoittaa sopimuksella, joka oli kopio rikkipäästöjä, freoneita ja ydinaseita rajoittavista sopimuksista. Nämä olivat kuitenkin väärä esikuva, sillä ne olivat luonteeltaan yksiulotteisia ongelmia, joiden rajoittaminen oli selkeää.

Tutkijoiden viesti on, että ilmastonmuutoksen moniulotteinen ongelma tulisi hajauttaa osiin, ja alkaa ratkaista niitä kohta kohdalta. Metsien katoa erikseen, ilmansaasteita erikseen, eroosiota ja biodiversiteettikatoa erikseen. Köyhyyttä tulisi torjua suoraan, sopeutumistoimia lisätä. Näiden laittaminen yhden ison otsakkeen alle on tuottanut sekavaa ja ei-toivottua tulosta. Itsetarkoituksellinen CO2-päästöjenvähennyspolitiikka pitäisi unohtaa ja keskittyä konkreettisiin ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia suojeleviin toimiin, joiden sivutuotteena päästötkin vähenevät.
.
Radikaalille Hartwell-paperin puheenvuorolle on ainakin yksi vahva oikeutus, epäonnistunut näyttö. Olen itsekin harmitellut jo kauan, että esimerkiksi EU:n itselleen asettama uusiutuvien tavoite uhkaa metsien hiilinieluja Euroopassa, koska se johtaa ylihakkuisiin. Samalla lisääntynyt puunpoltto pilaa hengitysilmaa ja lisää ilmakehän nokea, joka kiihdyttää jääpeitteen sulamista. Biopolttoaineiden viljely uhkaa entisestään vahingoittaa maaperän ja vesien laatua. Kummatkin ovat EU:n nimeämiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ja näyttää siltä, että me todella teemme hölmöläisten politiikkaa, jossa ilmastonmuutosta torjuessa kiihdytetään kasvihuoneilmiötä.

Suomessakin polttoaineverouudistus vähentää kyllä CO2-päästöjä mutta lisää toisaalta ilmansaasteita ja sitä myöten hiukkaskuolemia. Sitä emme olisi kai toivoneet, mutta yhteen asiaan, ilmastonmuutokseen, tuijottaminen saa sen aikaan. Samalla perusteella ongelmajätteemme ovat räjähtäneet kasvuun: energiansäästölamput säästävät kyllä hieman energiaa ja pääatöjä mutta toivat myrkyllisen elohopean takaisin arkeemme.

Kaiken kaikkiaan: nykyisen ilmastopolitiikan ongelma on, että päästöt ja saasteet ovat lisääntyneet, sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Absoluuttinen päästöjen kasvu on toki ymmärrettävääkin, mutta suhteellinen ei enää ole. Se tarkoittaa, että globaalit päästöt ovat kasvaneet myös tuotantotonnia kohden. Maailma ei siis tee asioita entistä puhtaammin, vaan entistä likaisemmin. Yksi syy on siinä, että ilmastotoimet edesauttavat tuotannon siirtymistä kehitysmaihin, joiden päästöille tähänastiset sopimukset eivät ole laittaneet edes minkäänlaisia laadullisia rajoja.

Ei siis pitäisi olla niin kauheaa, jos tiedemiehet tekevät uusia avauksia ja ehdotuksia ilmastopolitiikan uudistamiseksi. Jotenkin se vain silti on: ulkopoliittisen instituutin väitöskirjatutkijakin ehti kauhistella kritiikkiä epätoivottavana. Kai peruste on se, että kun on valtavasti kokousvaivaa nähty, sen ei soisi menevän hukkaan. Rohkaisevat tulokset eivät se syy voi olla. Pikemminkin ajattelu on se, että tuloksesta viis, kunhan jotain poliittisesti näyttävää tehdään.

Käyty keskustelu osoittaa sen, että ilmastonmuutos on täysin politisoitunut alue, jossa ei enää kysytä, mikä toimii ja mikä on totta, vaan mikä on oikeaoppista. Siinä kaikuu menneen maailman askellus, ja toisinajattelijat leimataan motiiveitaan myöten.

Myös uusin Der Spiegel on kiinnittänyt huomion ilmastonmuutoksen politisoitumiseen perinpohjaisessa analyysissaan. Suosittelen tutustumaan linkkiin The Climategate Chronicle: How the Science of Global Warming Was Compromised http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,694484,00.html

Sen jälkeen: Tervetuloa jakamaan aiheesta ajatuksia tällä palstalla. Aihe kiinnostaa minua sekä teoriassa että käytännössä: teen teoreettisen filosofian väitöstutkimusta ilmastonmuutoksen käsitteestä ja ilmastostrategioista, ja meppinä joudun ottamaan kantaa strategiaan, jota EU noudattaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (52 kommenttia)

Sami Haapavaara (nimimerkki)

Nyt ei jaksa lukea lässytystä

Eija Riitta, muurataanko suomen tulisijat uudestaan saksalaisen teollisuuden normejen mukaan vai ei? Tämä koskee niin omakotiasukkaita, kuin pienvoimalaitoksia.

Juhani Putkinen

Aivan oikein:
- päästökauppa EI ole vähentänyt ympäristön saastuttamista;
- uusiutuvien suosiminen todellisuudessa lisää ympäristön saastuttamista;
- hiilidioksidi EI ole myrkky vaan kuuluu normaaliin luonnon kiertokulkuun;
- pienhiukkaset tappavat;
- rikkidioksidi, typen oksidit ja hiilimonoksidi ovat myrkkyjä ihmiselle ja luonnolle;
- tuulivoiman rakentamiseen kuluu valtava määrä uusiutumattomia luonnonvaroja (Martti Tiurin mukaan 40 kertaa enemmän kuin vastaavaan ydinvoiman rakentamiseen;
- kaikki polttaminen saastuttaa (turve, puu, kivihiili, öljy, maakaasu, ruskohiili, palava kivi);
- liikennepolttoaineisiin lisättävä biokomponentti EI vähennä ympäristön saastuttamista, vaan jopa lisää sitä.

Voimia Eija-Riitalle, taistelussa puhtaamman ympäristön ja huoltovarmuuden lisäämisen puolesta.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Olen työssäni lääkärinä jatkuvasti vastakkain ns näyttöön perustuvan hoidon ja suunnittelun kanssa.

Sama koskee useiden sairauksien ehkäisyä.

Ehkä tunnetuin suomalainen esimerkki on Pohjois-Karjala-projekti, joka on saanut aikaan valtavan määrän ylistystä ja moitetta.

Oikein pähkinänkuoreen puristettuna kyse oli siitä, että ravinto- ja elintottumuksia muuttamalla, mutta liki täysin sivuten alueen sosiaalipsykiatrisen hyvinvointiehtojen tutkimisen väitettiin vaikutetun alueen väestön kansantautisairastuvuuteen ja kuolleisuuteen dramaattisesti ja myönteisesti.

Vastustajat taas totesivat, ettei projektista juuri muuhun ollut kuin tutkijoidensa urakehitykseen jotain vaikutusta ja perustelivat kantansa aika hyvin.

Kun seuraan ilmastonmuutoskeskustelua, tulee samanlainen olo kuin niitä keskusteluita seuraamalla, joissa kiistellään psyykisten ongelmien laitos-, avo-, lääke- ja psykoterapiahoidon merkityksistä.
Tai vaikkapa jälkipuinnin - debriefing - merkityksestä vakaviin elämäntilanteisiin tai onnettomuuksiin joutuneiden selvitymisessä.

Nämä kaikki medisiinan esimerkit (löytyy niitä sappi- ja selkäleikkauksistakin, monesta, monesta muusta operaatiosta puhumattakaan) mielessäni arvelen, että se, joka lähtee näyttämään kuninkaan uusien vaatteiden ominaisuuksia, joutuu kuninkaantekijöiden vihan ja urputuksen kohteeksi.

Europarlamentilla ja europarlamentaarikoilla on aika alhainen arvostus puolen miljardin eurooppalaisen listoilla.

Toivonkin, että kirjoittaja saa mukaansa keskusteluun niitä suomalaisia ja eurooppalaisia tiedeyhteisöjä, joihin hän viittaa ja vieläpä tavalla, jossa asiat tappelevat, eivät akateemisissa yhteisöissä niin tavallisella tavalla kaunaiset, kunnianhimoiset, kunnialle ahneet ihmiset. Evidece based mieluummin kuin faith based.

Käyttäjän eijariitta kuva
Eija-Riitta Korhola

1. Ei muurata. Uudet normit tulevat koskemaan vain uusia tulisijoja

Tapio (nimimerkki)

Vaihtoehtoja pitää pohtia ja hakea.

Hartwellin tutkijaryhmän ilmastokannanotto pähkinänkuoressa:

1. Päästöjen vähentäminen ei voi olla ilmastopolitiikan päätavoite. On luovuttava ajatuksesta, että ilmasto-ongelmaan löydettäisiin kaiken kattava ratkaisu, suuret ilmastosopimukset on unohdettava.
Päästöt vähenevät kehityksen, innovatiivisten ilmastopoliittisten ratkaisujen, sivutuotteena. Kioton sopimus on osoittanut, että suuret kansainväliset sopimukset eivät toimi käytännössä.

2.On edettävä asteittain, ilmastopolitiikka on jaettava osiin, kuten metsät ja maankäyttömuutokset, ilman laatu ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

3. Köyhyyden poisto on asetettava YK:n tavoitteeksi, kaikille on taattava halpa ja puhtaalla teknologialla tuotettu energia.

4. Hiilivero pitäisi saada toimimaan globaalisti, ja sen tuotto tulisi ohjata kansainväliseen innovaatiorahastoon.

5. Energiapolitiikka tulisi irrottaa ilmastopolitiikasta, nykyinen massiivinen järjestelmä politisoi ilmastotutkijat. Toimivia pienempiä ilmastokuvioita voisivat olla G8-kokous sekä Kiinan ja Yhdysvaltain kahdenväliset sopimukset.

Ilmastotutkijat pilkkoisivat jättikokoukset

http://www.satakunnankansa.fi/cs/Satellite/Kotimaa...
Uusi ilmastokannanotto

http://www.satakunnankansa.fi/cs/Satellite/Ulkomaa...

Atte Korhola, ympäristömuutoksen professori, Ympäristötieteiden laitos, Helsingin Yliopisto
(Satakunnan Kansa, Mielipide, 16.5.2010):

”Suomen luonnonsuojeluliitto on levittänyt internetissä harhaanjohtavaa tietoa Hartwellin ilmastokannanotosta leimaten sen ”amerikkalaisen lobbyn” tuotteeksi. Perusteena on, että kaksi raportin kirjoittajista työskentelee Kaliforniassa sijaitsevassa The Breakthrough Institute ajatushautomossa (engl. think thank)”.

Kuitenkin, ”Kirjoittajien ydinjoukon muodostavat tutkijat, joiden joukossa on muun muassa viisi IPCC-raportin johtokirjoittajaa.”

”Kaikki tieteelliset lähteet on raportoitu kannanotossamme tarkasti.”

http://thebreakthrough.org/about.shtml

”On ammattikunniaamme loukkaavaa leimata kannanottomme jonkun lobbyn tuotteeksi. Sen sijaan olisi keskusteltava kannanottomme sisällöstä: energian saannin tasapuolisuus (ihmisarvoisen elämän takaava ilmastopolitiikka), maapallon ekojärjestelmän suojeleminen ja ilmastoriskeihin varautuminen.”

Nykyisin kaikkia suuria ilmastokokouksia sponsoroidaan. ”Esimerkiksi viimevuotista suurta AGU-tiedekokousta San Franciscossa tuki taloudellisesti muun muassa ExxonMobil.

Voiko kukaan vakavissaan väittää, että se teki 14 000 kokoukseen osallistuneen tutkijan tuotokset kyseenalaisiksi?”

”Nykyinen ilmastopolitiikka on tehotonta, kallista ja tuloksetonta eikä mikään osoita, että suurille hallinnollisille ja taloudellisille satsauksille saisi mitään vastinetta”.

”Tehottomuutta osoittaa se, että maailmanlaajuiset päästöt ovat kasvaneet niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin (tuotantotonnia kohden).”

Lopuksi Atte Korhola toteaa: ”Kannanottomme haastaa vallitsevan, lähinnä suurpääomaa ja energiajättejä hyödyttävän ilmastopolitiikan, ja esittää tilalle ihmisarvoa kunnioittavaa uutta lähestymistapaa, jossa ilmastokysymystä lähestytään kaikkien maapallon asukkaiden elämänlaatua konkreettisesti kohottavien toimien avulla.”

Sami Haapavaara (nimimerkki)

Suomalaiset vaikko saksalaiset normit? Entä pienvoimalaitokset?

Eli et vastannut kysymykseen. Täällä on tehty kallis risupaketti, varmaan voimalaistoksia suunnittelevia kiinnostaa mitkä tulevat olemaan standardit.

frank (nimimerkki)

"Pikemminkin ajattelu on se, että tuloksesta viis, kunhan jotain poliittisesti näyttävää tehdään."

Ja oleellistahan on myös kuka julistaa näyttävästi. Täällä euroopassa tilanne on erityisen ongelmallinen sen vuoksi että EU on ottanut ilmastonmuutoksen oman horjahtelevan asemansa keppihevoseksi, EU tahtoo olla muutoksentekijöiden etujoukkoa - vaikka sitä ei edes isojen poikien neuvottelupöytään kelpuutettaisi kuten Köpiksen loppuväännössä kävi.
Arvostele ilmastonmuutoshömppää ja arvostelet EUta!

Tapio (nimimerkki)

Hartwell-paperi ei tietenkään ratkaise kaikkia ilmasto-ongelmia, mutta se on tervetullut siinä mielessä, että ”palapelistä rakentuu kokonaiskuva” . Sanalla sanoen, kun sademetsien tuhoaminen saadaan kuriin ja polttoprosesseja (myös biomassan!) asteittain poistetaan käytöstä, päästöt (CO2 ja pienhiukkaset) luonnollisesti vähenevät.

Jos ilmasto todellakin (2000-luvun toisin kertovista mittauksista huolimatta) lämpenee, se ei Suomea haittaa, mutta mallioppilaana meidän on jossain määrin oltava mukana niin kauan kuin olemme EU:ssa tai tämä ”epäpyhä allianssi”, erityisesti erilaisten talouksien euro-valuuttajärjestelmä, ylipäätänsä on olemassa.

http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2010/05/...

http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2010/05/...

http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/05/bjorn-lo...

http://rankexploits.com/musings/2010/the-hartwell-...

marcel (nimimerkki)

Haapavaara voisi kipata ongelmajätteensä muualle kuin tänne. Eija-Riitta Korholan tekstit ympäristönmuutoksesta ovat parasta asiatietoa ja näkemystä, mitä näissä blogeissa on tarjolla. Sen lisäksi ne edustavat moraalista rohkeutta, koska hän ui politiikassa vastavirtaan.

Markus Lehtipuu (nimimerkki)

Olet täysin oikeassa. Ilmastohuijaus on haissut alusta alkaen. Sen huomaamiseen ei tarvita ydinfysiikkaa.

Kunpa keskustelu säilyisi vapaana eikä tosiasioissa pysytteleviä sensuroitaisi pois näistä keskusteluista.

Käyttäjän halonen kuva
Mikko J. Halonen

Hyvä kirjoitus Eija-Riitta, meppinä olet ainakin hyvällä aitiopaikalla keskustelemaan näistäkin ilkeistä ongelmista, joita eniten syntyy kahdesta syystä. Se vaan on niin, että niin kauan, kun me hyväksymme kiinalaisen ym. halpatuotannon, ongelmat eivät vähene.

Ensimmäinen syy, jota kirjoituksesi ruotii hyvin, kun suosimme halpatuotantomaiden tuotteita, samalla annamme niille luvan saastuttaa, ja sitä ne tekevätkin viimeisen päälle, kontrastina Olympialaiset, jolloin Kiina itse sen osoitti seisauttamalla teollisuutensa kisojen ajaksi. Jossain vaiheessa Intia nousee halpatuotannon vientijätiksi, samalla tavoin, kun Kiina on noussut, sitten alkaakin olla vitsit vähissä. Maapallon mittasuhteita ja väkilukua kannattaa pohtia, mistä niitä saasteita oikein tulee.

Toisena tuleekin taloustasapainon järkkyminen, se tapahtuu aina jostain syystä salakavalasti, ensin ruvetaan säästökuurille, sitten huomataan olevamme köyhiä. Nyt vielä Eurooppa on suunnilleen siedettävässä kunnossa, Kreikka-ilmiö muistuttaa, mihin Eurooppa lopulta saattaa luisua, kun edelleen jatkamme ostamista ja ahneuttamme suosimme halpatuotantomaiden tuotteita, kun hiukkasenkaan miettisimme tulevia seurauksia.

Antille #3. Evidnece- or faith based, juuri näin on, tuntuu siltä, että ammattipoliitikot erehtyvät luulemaan asioita ja sen mukaan päätetään liian suuria asioita.

Uskotaan mihin hyvänsä, vaikka tuulimyllyihin, vaikka niidenkin erittäin huono hyötysuhde, pakollinen säätövoiman tarve, joka saastuttaa, niin kuin tuulimyllyjen valmistus ja kalleus on todistettu, mutta niihin vaan jotkut uskovat sokeasti.
Luuloilla ja uskomuksilla ei maapalloa pelasteta, tosin kansoja hallitaan ja siten pidetään valtaa.
Pitäisi kehittää demokratiaa parempi järjestelmä, joka perustuisi todistettuun tieteeseen.

:) (nimimerkki)
Jukka-Pekka Vasara

Ns. ilmastonmuutos on paitsi politisoitu niin myos muuttunut aivan selkeasti uskonnoksi, aivan kuin sosialismikin aikoinaan. Silla mita kaytannossa tehdaan ja mika on tekojen vaikutus ei ole merkitysta vaan silla kuinka puhdasoppista ja kaanoniin sopivaa toiminta on. Ilmeisesti aina kun pystytaan lyomaan euroooppalaista koyhaa taloudellisesti ja henkisesti, saadaan erityisen hyvaa karmaa itselle.

K Veikko

Politiikasta on tullut tarkoitus sen sijaan että se olisi väline.Aivan samalla tavoin kuin raha elämän tarkoituksena tuo sosiaalista arvostusta ja mitattavissa olevan tarkoituksen elämälle.

Kun (Euroopan) politiikka integroituu on paikallispoliitikoilla välttämätön tarve hankkia referenssejä kansainvälisiltä areenoilta jo pelkästään oman poliittisen olemassaolonsa osoittamiseksi.Murheellisinta tässä kehityksessä, joka etenee poliitikkojen johdolla, on se, että seuraavassa vaiheessa valtioiden olemassaolo koetaan riippuvaksi sen poliittisesta asemasta ja merkityksestäsekä siitä kenen kaveri kukin valtio on.

Tuo tavoite on tärkeä vain promillen osalle kansalaisista joiden johdolla maata viedään. Tavalliselle kansalaiselle omassa elämässään ovat aivan eri asiat tärkeitä.

Ja politiikka vieroittuu entistä etäämmäksi kansalaisen tarpeista.

Kalevi (nimimerkki)

Ilmastonmuutos näyttäisi olevan liian iso pala nieltäväksi poliittiselle järjestelmällemme.

Kun kysymys on taloudesta, johtajuutta ja selkärankaa löytyy vaikka toisille jakaa. Esimerkiksi vaikkapa pankkikriisin tai Kreikan tilanteen hoitaminen. Mutta sitten kun pitäisi pelastaa tulevat sukupolvet ympäristökatastrofilta, systeemi ei enää toimikaan.

Hiilivuotoon vetoaminen ei saisi olla veruke jarruttaa päästävähennyksiä meillä. Tarvitaan joko globaaleja järjetelmiä tai sitten päästöperusteisia tulleja.

frank (nimimerkki)

Tulipa mieleen lausahdus, joka mainiosti kuvaa johtavien poliittisten instituutioiden suhdetta AGWhen:
"Nyt on aivan liian myöhäistä tunnustaa tosiasiat".

Mila F (nimimerkki)

Voi Eija-Riitta, miten hieno kirjoitus!

Jo se, että koko asia on politisoitunut, on tuulettava keskustelun avaus. Olen kirjoittanut asiasta monesti Usarissa, mutta en ole saanut vastaukseksi minkäänlaista keskustelua ajatusteni sisällöstä - vain leiman "denialisti".

Olet koostanut asian monipuoleisesti kirjoitukseesi lähteineen päivineen ja näyttänyt jälleen kerran vahvasti sen, että olet miettinyt käytettävissäsi olevaa tietoa ja ajattelet omilla aivoillasi. Olet rohkea poliitikko ja viisas ihminen - ja vielä vaikutusvaltaisessa positiossa.

Upeaa työtä!

Sami Haapavaara (nimimerkki)

Vai Marcellin mielestä huolestuminen erään suomalaisen teollisuuden osasta on ongelmajätettä.

Eiköhän suosiolla siirretä kaikki teollisuus vihreään kiinaan, ja eletään täällä osaketuotolla.

On meitä moneen junaan.

Esko (nimimerkki)

Moi,

Ilmastonmuutoksesta ja päästökaupasta on käyty mielenkiintoisia keskusteluja Yhdysvaltojen kongressissa. Näiden muutaman pätkän perusteella näyttäisi siltä, että Al Goren uskottavuus on mennyt valtameren tuolla puolen...

Al Goren syy ajaa ilmastonmuutoskamppailua ei ehkä ole luonto, vaan oman edun tavoittelu.
"Al Gore Slammed By Congress!"
http://www.youtube.com/watch?v=aNzBRiAyn8o&feature...

Resursseja korvaavan energiamuodon kehittämiseen tulisi ehkä lisätä, mutta korvaaviin tai "korvaaviin" ei pitäisi rynnätä suinpäin.
"Radanovich to Al Gore: You're Going to Bankrupt this Country with Cap and Trade"
http://www.youtube.com/watch?v=XWALQmCnr3I&feature...

Ja viimeisenä entinen kongressin puhemies latoo toiset faktat pöytään.
"Newt Rips Gore's 'Facts' To Pieces":
http://www.youtube.com/watch?v=G7VUg7nG3lw&feature...

Ilmastoaktivistit on siitä kummallista porukkaa, että eivät suostu julkaisemaan mittausdataansa eikä käyttämiänsä menetelmiä, ainostaan lätkämaila-graafeja. He eivät suostu tieteelliseen väittelyyn. Toki nyt tuon kräkkerin ansiosta nuokin asiat tulivat julki :)

Marko Grönroos (nimimerkki)

"Tutkijoiden viesti on, että ilmastonmuutoksen moniulotteinen ongelma tulisi hajauttaa osiin, ja alkaa ratkaista niitä kohta kohdalta. [...] Itsetarkoituksellinen CO2-päästöjenvähennyspolitiikka pitäisi unohtaa ja keskittyä konkreettisiin ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia suojeleviin toimiin, joiden sivutuotteena päästötkin vähenevät."

Tämä vaikuttaa jotenkin ympäripyöreältä kehämäisyydeltä luopua päämäärästä, jotta pääsisi päämäärään. Ongelmien hajoittaminen helpommin hallittaviin osiin taas on itsestäänselvä osa kaikkea ongelmanratkaisua. On kuitenkin mieletöntä keskittyä niihin toisistaan irrallisina, jos osaongelmien ratkaisu voi olla ristiriidassa kokonaisongelman (tai -ongelmien) kanssa.

"Ympäristön tai ihmisten hyvinvoinnin konkreettinen suojelu" ovat samaa ympäripyöreää sepitystä, jotka eivät mitenkään irtaannu vaikeiden ongelmien kehästä, vaan ovat osa sitä.

"Samalla perusteella ongelmajätteemme ovat räjähtäneet kasvuun: energiansäästölamput säästävät kyllä hieman energiaa mutta toivat myrkyllisen elohopean takaisin arkeen."

Joku voisi nähdä saman ongelmajäteongelman ydinvoimassa, jonka voimakasta lisärakentamista Korhola on nähdäkseni aktiivisesti kannattanut.

Vaikeiden ongelmien ratkaisu voi tosiaan olla kuin ilmapallon puristamista kasaan käsin. Tällöin helpoin ratkaisu voikin olla päästää pallosta ilmaa ulos sen sijaan, että sitä koko ajan puhallettaisiin lisää, kuten energiankulutuksessa tällä hetkellä tehdään. Vaikuttaa, että tänä päivänä ainoa nähty ratkaisu hyvinvoinnin edistämiseksi olisi melko yksiuloitteisesti tuotannon kasvattaminen, mikä väistämättä vaatii aina vain lisää energiaa ja muita luonnonresursseja ja on siten perustavanlaatuisessa ristiriidassa ympäristön kanssa.

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka ydinvoimaa markkinoidaan kaksilla kasvoilla toisaalta ratkaisuna päästöongelmiin ja toisaalta keinona parantaa hyvinvointiamme kasvattamalla tuotantoa ja parantamalla kilpailukykyämme. Ongelmaksi tulee, ettei halpa matalapäästöinen energia vähennä mitään päästöjä, koska se vain vahvistaa ympäristökuormitukseen suorassa yhteydessä olevan tuotannon kasvusykliä.

En sinällään ole ydinvoimafobi ja periaatteessa kannattaisin sen rakentamista jos sillä oikeasti korvattaisiin hiilipohjaista energiantuotantoa, mutta nykyisen kaksinaamaisen politiikan valossa en näe sitäkään pelastuksena vaan osana ongelmaa.

joukahinen (nimimerkki)

EU vois kyllä kieltää järjettömän kantojen repimisen maasta. Kyllähän ton nyt maallikkokin tajuaa
ettei siinä ole mitään mieltä. Hiilinielut häviää vauhdilla ja koko metsän pieneliöstö on vaarassa hävitä ja muuttaa muotoaan aivan joksikin muuksi tuntemattomaksi. Luontainen ravinne poistuu kantojen mukana ja tarvitaan aina vaan lisää kemiallisia kasvulannotteita, joista osa vielä valuu Itämereen ravinteiksi. Kannot jätettävä metsään, joku tolkku "pikavoitoille".

Bone (nimimerkki)

Hyvä kirjoitus, E-R!

Itseäni on tympäissyt monessa muussakin asiassa poliitikkojen tarve "antaa signaaleja" tai tehdä näyttäviä poliittisia päätöksiä. Ne kun tuppaavat olemaan alasta riippumatta täysin yksisilmäisiä ja maksumiehen asema ei kiinnosta ketään - ollaanhan sitä olevinaan niin ylevällä asialla. Ilmastopolitiikka on ollut lähinnä tätä. Sitä itseään. On varmaan kivaa antaa signaaleja, kun joku muu maksaa laskut.

Ilmastoasioissa kehitystä tulee tapahtumaan vain ja ainoastaan tieteen ja innovaatioiden avulla, E-R:n blogissaan siteeraama raportti on oivallinen alustus siihen, mitä pitäisi tehdä. Siispä tsemppiä väikkärintekoon!

Etelävuori (nimimerkki)

Moro..
’Nollapiste energia’ on kaikista halvin ja ympäristö ystävällisin energia-ratkaisu!! …mutta yritäpä saada energia-teollisuus ”päästämään” tämä piilotettu teknologia markkinoille! ..siinä olisi Vihreille pikku jobi!

Nikola Teslankin rakensi jo aikoinaan näitä ’Nollapiste energia’ laitteita ..eli nk. ”valo-eetteri energia”-laitteita.

Valoeetteri
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valoeetteri

Tässä Nikola Teslan artikkeli vuodelta 1932
THE ETERNAL SOURCE OF ENERGY OF THE UNIVERSE, ORIGIN AND INTENSITY OF COSMIC RAYS * by Nikola Tesla
http://www.tfcbooks.com/tesla/1932-10-13.htm

..tässä taas Nikola Tesla artikkeli vuodelta 1907
TUNED LIGHTNING by Nikola Tesla
http://www.tfcbooks.com/tesla/1907-03-08.htm

Tässä artikkeli Teslalta vuodelta 1891 jossa hän kertoo “eetteri universumista” joka on siis täynnä ‘ainetta ja energiaa’ ilman tyhjää tilaa.
EXPERIMENTS WITH ALTERNATE CURRENTS OF VERY HIGH FREQUENCY AND THEIR APPLICATION TO METHODS OF ARTIFICIAL ILLUMINATION by Nikola Tesla
http://www.tfcbooks.com/tesla/1891-05-20.htm

’nolla-piste energia’ perustuu kosmisen säteilyn hyödyntämiseen mm. sähkö-magneetti moottoreilla, jotka käyttävät nk. ”yli yksikön’-teknologiaa, jonka siis jo Nikola Tesla löysi ..jo noin sata vuotta sitten!!

Teslan ympärillä olleet pankkiirit (JP Morgan, Rockefellerit jne) ja mm. General Electric vaan ei halunnut päästää teknologiaa markkinoille koska kyseinen ”kollektiivi” halusi tehdä voittoa fossiilisilla polttoaineilla ..ja se on pidetty jemmassa jo vuosi kymmeniä

Tässä klippi Australian SKY-uutisista jotka tekivät jutun ko. ”ilmaisen energia” generaattorista …pitäisikö kaverit pyytää suomeenkin esittelemään generaattoriaan??

FREE ENERGY Home Generator Zero Point Energy Off the Grid
http://www.youtube.com/watch?v=3ZZj5pbuWio

…ja muita rakennettuja ‘yli yksikön’-energia generaattoreita

THE TESLA SWITCH
”We used as a starting point for our experiments, the switching device John Bedini had built for the Tesla Symposium..”
http://www.icehouse.net/john1/tesla.html

JOHN BEDINI’S COLLECTION OF FREE ENERGY MACHINES
http://www.icehouse.net/john1/john1.html

The Energy Machine of Joseph Newman
http://en.wikipedia.org/wiki/T…eph_Newman

BEDINI’S FREE ENERGY GENERATOR
http://www.icehouse.net/john1/foreward.html

IS THERE A REACTING AETHER? Here is the Proof: It powers the BEDINI Machine!
http://aetherscience.net/www-e…s2001.html

Viktor Schaubergerin ”imploosio- teknologia” oli myös tällaista “nolla-piste energia”-teknologiaa
http://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Schauberger

Myös kanadalainen John Hutchison on keksinyt “nolla piste-energia” laitteita ja ”ikuisia pattereita”
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hutchison

New Energy Series 2: John Hutchison Part 2
http://www.youtube.com/watch?v…re=related

…tietoa eetteristä (valoeetteri)
Dynamic Luminiferous aether
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminiferous_aether

Aether theories
http://en.wikipedia.org/wiki/Aether_theories

Etheric force
http://en.wikipedia.org/wiki/Etheric_force

Rene Descartes puhui jo 1600-luvulla tällaisesta ‘täynnä ainetta olevasta universumista’ eli “eetteri-universumista”.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_(Descartes)

”eetteri-energia” on samaa kuin kvantti-fyysikkojen ”nolla-piste energia”, eli se on energiaa joka on tuotettu partikkelien välisestä sähkömagnetismista, eli kosmisesta säteilystä jolla kehomme atomitkin pysyvät ”yhdessä ja erikseen toisistaan”. ..eli sitä on aivan kaikkialla universumissa.

Mutta tätähän ei sähköntuottajat halua tunnustaa ..mutta kvantti-fyysikot ovat sitä TAAS löytämässä, siis teknologia joka tuottaa ilmaista sähköä tästä ’kosmisesta säteilystä’ eli ’nolla piste säteilystä’

Nollapiste-energia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nollapiste-energia

Antonius (nimimerkki)

Kiitos linkistä E-RK ! Kalhasin sen läpi kuten kehoitit - siinä se ilmastotieteen historia pähkinänkuoressa. Itse tiivistin mielestäni oleelliseen sitaattiin:

7: Vakuuttavia todisteita on mahdotonta saada
Weingart: Politisointi ruokkii taistelua osapuolten välillä ilmastokeskustelussa . . . mitä enemmän asia politisoituu, syvenevät kiistat vastakkaisten kannanottojen välillä. (millä media mieluusti herkuttelee)

Mainoi valinta väitöskirjan aiheeksi filosofille - onnea! Uskon että valintasi ei ole taistelu herruudesta tiedotusvälineissä ja vain keino saada julkista tukea. Mieluummin loistava tapa saada mainetta tiedeyhteisössä ainakin rohkeudesta.

Vaihtoehtojen hakemiseen tarvitaan laajaa ennakkoluulotonta monitieteellistä reviirirajoista vapaata tutkimusta. Paleoclimatologialla on mielestäni avain moneen oveen. Yhdistämällä jäätikkökairausten, puun vuosilustojen, merenkulkijoiden lokikirjojen, kirjoitetun historian ja argeologian tiedot voidaan saada luotettavampi käsitys ilmaston käyttäytymisestä.
-

Peter (nimimerkki)

Päästökauppa ei tehonnut? Siis liberaali ratkaisu oli kelvoton.

Muuten: Koko yhteiskunta ja poliittinen maisema muuttuu täysin toiseksi muutaman vuoden sisään Peak Oilin takia. Se prosessi lopettaa turhan suunsoiton selvistä asioista. Poliitikon rooli muuttuu myös rajusti, ei enää huolta äänestäjistä. Tätä ei edes tarvitse kauan odotella kuten ilmastomuutosta.

Tapio O. Neva (nimimerkki)

http://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%96ljyhuippu

Jo tässä vaiheessa kannattaisi Eija-Riitta Korholan käydä saksalaisia kansanpuoluelaisia vastaan ja ehdottaa, että Euroopan unionin ensin rajoittaisi ja sitten kieltäisi maakaasun käytön muuhun kuin teollisuuden raaka-aineeksi ja liikennepolttoaineeksi.

Kun samoilta alueilta tulee öljyä ja kaasua, on järjetöntä käyttää maakaasu lämmitykseen, kun se kelpaisi liikennepolttoaineeksi helpommin kuin palmuöljy, maissietanoli tms.

Samaan aikaan kun maakaasu poltetaan lämmöksi, höpistään uskomattomia tuulivoimasta ja vielä uskomattomampia aurinkovoimasta, jonka luonnollinen sijoituspaikka ovat aavikoituneet öljymaat, jossa aurinkoa riittää.

Markkinahintaisia energianlähteitä kalliimpia energialähteitä tulee kehitellä tutkimustuella, investointiavustuksilla ja syöttötariffeilla, mutta puuhamaiden määrälle ja laadulle pitää olla jonkin parlamentaarinen kontrolli.

Tapio O. Neva (nimimerkki)

(Kommenttisi on vielä odottamassa arviointia. => Mitä tämä on?

Eräs isä (nimimerkki)

Ja taas haluaisin kysyä, miksi pelätä ilmaston lämpenemistä? Elämme keskellä jääkautta; jos haluaa jotakin pelätä, se on uusi jäätiköitymisvaihe. Miten ihmeessä voitte haluta kilometrin jäätikön suomenkin päälle?

Ja ilmastonmuutokseen liitetystä vesipulasta: Eikö kylmempi ilmasto sido vettä suurempiin jäätiköihin, jolloin luonnon vedenkierrossa on vähemmän vettä?

Ja toisekseen, onhan se tietysti ihanaa kun kuvittelee että me pienet ihmiset vaikutamme merkittävästi koko maapallon ilmastoon. Mutta epäilen suuresti että tuo on vain harhoja kaikkivoipaisuudesta. Herätys!

Juhani Putkinen

21: "EU vois kyllä kieltää järjettömän kantojen repimisen maasta."

Kannatan.

Oksat ja kannot ovat luonnollinen tapa lannoittaa metsää. Metsän aarteita ovat myös marjat ja sienet. Oksien ja kantojen vienti metsästä on ryöstämistä:
http://jussina.blogit.uusisuomi.fi/2009/09/13/puol...

Haapio (nimimerkki)

Suuri kiitos Eija-Riitta asiallisuudestasi käsitellessäsi näitä ongelmavyyhtejä.

Olen oman työelämäni aikana sekä akatemiassa ja yksityisellä sektorilla huomannut aina sen, että loppupäätelmiä varten saadaan juuri sellaisia mittaustuloksia, jotka tukevat ennalta asetettuja loppupäätelmiä. Valitettavasti tämä henkinen ja teollinen epärehellisyys on kovin yleistä. Haaapio

Käyttäjän eijariitta kuva
Eija-Riitta Korhola

27. Neva, nukuin välillä, sitä se lähinnä oli. Tuo tarkoittaa sitä, että kaikki kommentit julkaistaan viiveellä (tai viipeellä, jos kuulut siihen koulukuntaan), jahka olen ne tarkistanut. Tämä on olennainen tasonkohottaja palstalla, jonne voi kirjoittaa myös nimettömänä. Samoin toimitaan myös HS:n ja IL:n toimituksessa. Sen jälkeen kun aloin moderoida itse, pahin roskaposti katosi kokonaan.

Käyttäjän eijariitta kuva
Eija-Riitta Korhola

28. Eräs isä, kysymyksesi ovat hyviä. Hartwell-kirjoittajien ajatus on laajempi ote muuttuvaan ilmastoon - muutoksen ja äärimmäisten sääilmiöiden kanssa on myös opittava elämään. Ilmasto on viime vuosikymmeninä lämmennyt, mutta on tekijöitä, jotka voivat toimia myös toiseen suuntaan.

Aivan viime aikoina tullut esiin vahvasti tieteellistä näyttöä sitä, että joka osoittaa, ettei keskiajan lämpökautta ole vielä ylitetty. Asiasta on parhaillaan tulossa artikkeli Natureen.

Tapio (nimimerkki)

Keskiajan lämpökautta on käsitelty useissakin tutkimuksissa ja todettu, että se oli globaali ilmiö.

Tässä yhteenveto ja lämpötilat, jotka osoittavat kuinka paljon lämpimämpää silloin oli:

http://joannenova.com.au/globalwarming/hockey-stic...

Tässä juttua aiheesta:

http://joannenova.com.au/2009/12/fraudulent-hockey...

Phil Jones (CRU) on ollut sitä mieltä, että silloin oli suurin piirtein yhtä lämmintä kuin nykyisin:

Ajanlaskumme alussa maapallon lämpötila alkoi kohota ja saavutti maksiminsa ns. keskiajan lämpökaudella 800-1 300 jKr. Silloinen lämpötilan nousu (noin 0.5 astetta) vastaa likimain nykyisin havaittua nousua (Phil Jones, Climatic Research Unit, University of East Anglia,
Norwich, UK).

Keskiajan lämpökausi oli kuitenkin huomattavasti aikaisemmin luultua lämpimämpi.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tieteellinen epärehellisyys on aiheuttanut sen, että pitkään uskottiin tuhannen viime vuoden lämpötilakäyrän olevan jääkiekkomailan muotoinen (tasainen varsi n.1 000-1 900, nouseva lapa 1 900-luvulla). Puolueettomat tutkijat ovat siis osoittaneet, että tuon ajan (ja myös aikaisemman holoseenin) ilmasto on ollut aaltoliikettä, kylmien ja lämpimien jaksojen vuorotellessa. Keskiajan lämpökaudella Lapin männyn metsäraja nousi pohjoisemmaksi ja korkeammalle tuntureilla. Alpeilla jäätiköt alkoivat sulaa.

Hannu Tanskanen (nimimerkki)

Faktojen vesittyessä tiedepuolella ovat alarmistit siirtyneet propagandaan ja eläimethän ovat aina hyvä ja tunteisiin vetoava aihe. Jääkarhujen kohtalostahan jopa WWF antoi harhaanjohtavaa tietoa, samoin Himalajan jäätikön sulamisesta. On surullista,että periaatteessa hyvällä asialla oleva organisaatio sortuu halpaan demagogiaan ja ilmastovouhotukseen. Photoshopin avulla lanseerataan väärennettyjä kuvia tyyliin "jääkarhuparka viimeisellä jäälautalla":

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/597...

Vasta luin lehdestä, että matelijatkin kuulemma kärsivät ilmaston lämpenemisestä ja odotettavissa on, että 10% niistä häviää. Tähän asti olen uskonut matelijoiden pitävän lämpimästä. "Ilmaston lämpeneminen" tuntuu olevan mantra, joka toimittajan täytyy lanseerata tekstiin kuin tekstiin. Iltapäivälehti vasta kertoi, että eräs lintulaji pohjoisessa on kärsinyt ankarasta talvesta ja heti seuraavassa lauseessa todettiin, että ilmaston lämpeneminen se tähänkin syynä on. Seksikin huononee ilmaston lämmetessä, väittää virallinen raportti ja vie keskustelun jo tahattoman huumorin puolelle:

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=1...

Tieteen puolella asia kuitenkin alkaa kääntyä päinvastaiseksi, uhkana onkin tuleva kylmä, ei kuuma, kuten tuore Space and Science Research Center´in raportti kertoo:

http://www.spaceandscience.net/id16.html

JST (nimimerkki)

Ilmastomuutos- päästökauppa on täyttä huijausta, globaalia businesta jossa taas jotkut hämärämiehet yrittävät päästä rahastamaan valtioita viime kädessä meitä veronmaksajia.

Ilmasto muuttuu, se on totta, mutta niin se on tehnyt jo miljoonia vuosia , ihmisten toimista huolimatta. Kyse on jonkinlaisesta maapallon ilmastorytmistä, jonka osoituksena ovat mm .jääkaudet.

Petri Muinonen

Hartwell-paperin julkaisijat ovat kaikessa hiljaisuudessa saattaneet nojautua pelkän ilmastofaktan ja -fiktion sijasta myös popperilaiseen ajatukseen yhteiskuntateknologioista.

"Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen" on minusta lähes esimerkkitapaus utopististisesta yhteiskuntateknologiasta: se on kaukainen, ihannoitu tavoite, johon pääseminen on epätodennäköistä, keinot ovat puutteellisesti tiedossa, aikajana monta sukupolvea ylittävä ja jonka eteen ollaan valmiita uhraamaan melko huolettomasti aikalaistemme hyvinvointi. Ei tulla ajatelleeksi, että seuraavien sukupolvien välittömät tarpeet esimerkiksi ruoantuotannon suhteen voivat eskaloitua niin pakottaviksi, että tämänpäiväisen tietämyksen/tietämättömyyden pohjalta vedetyistä linjauksista joudutaan vielä luopumaan.

Keskittyminen pienten, elämänlaatua ja ympäristöä parantavien askelten toteuttamiseen olisi kuin siirtymistä osittaisteknologiseen ajatteluun. Se on melko varmasti se oikeampi tapa edetä. Valitettavasti seuraavaksi saanemme todistaa inttämistä siitä, että jo tehdyt uhraukset olisivat kuitenkin olleet oikeita. Päästökaupassa romukoppaan ja osin jopa keinottelijoille heitetyt miljardit on vaikea hyväksyä turhiksi. Toivottavasti meemien inertia ei ota valtaa järkevien, ihmisen mittaisten toimenpiteiden yli.

Tästä olen kirjoittanut aiemmin blogissanikin:
http://vantaaliittyyennemminkeravaankuinhelsinkiin...

blablabl (nimimerkki)

#26 Tapio O. Neva: "että Euroopan unionin ensin rajoittaisi ja sitten kieltäisi maakaasun käytön muuhun kuin teollisuuden raaka-aineeksi ja liikennepolttoaineeksi."

Tapio O., öljyhuippu on jokseenkin täsmälleen yhtä mätä huijaus kuin on tämä ilmastonmuutoskin. 70-luvun energiakriisi oli yhtä tekaistu, kuin koko Euroopan kattava tuhkauhka.

Elämme suurten petosten keskellä. Se on fakta.

Maakaasun tai öljyn loppumisesta en olisi huolissani. Kannattaa tutkia Ukrainan öljytieteeseen 50-luvulta. Ns. abioottinen öljy.

Jos ei-fossiilinen öljy tuntuu kaukaa haetulta, mietipä, kuinka sitä maakaasua voi olla määrättömästi esimerkiksi Titanilla.

Sitä on kaikilla planeetoilla ja niiden kuilla.

Silti siellä ei voi yhteyttää. Eli, ei-fossiillista.

Öljyhuippu: Suuri ja tarkoituksenmukainen ku$etus. Mutta kenen tarkoituksen....? Déjà vu? Aivan!

blablabl (nimimerkki)

#34 "Kannattaa tutkia Ukrainan öljytieteeseen 50-luvulta. Ns. abioottinen öljy."

Hoono soomi. Piti olla "Kannattaa tutustua...."

Venäjä muuten poraa jopa 11 km syvyydestä maapallon vanhimman sedimentin, graniitin alta.

Pieni osa maailmassa poratusta öljystä voi olla fossiilista (yhteytyksen tuloksena syntynyttä -- ja kun tuota sekoittuu muun öljyn joukkoon, saadaan ne "biomarkkerit", joilla sitten perustellaan kaikki öljy fossiiliseksi ja kukaan ei kyseenalaista mitään.)

Aurinkokunnan muissa osissa esiintyvät maakaasuesiintymät todistavat, että maakaasun ei tarvitse olla fossiilista, vaan pikemminkin uusiutuvaa. Öljy voisi teoriassa myös uusiutua sangen nopeasti, koska CO2 palaa raaka-aineeksi maan syvyyksiin.

Maailman historian kenties merkittävin kemisti Dmitri Mendeleev kirjoitti jo 1800-luvulla öljyn syntymekanismin olevan täysin abioottinen (häkä co2 ja metaani reagoi paineessa ja kuumuudessa). Hän kirjoitti kirjan aiheesta. Se on maailman vaikeimmin löydettävissä oleva tieteellinen kirja. (le origine du petrole).

Fischer ja troopch todistivat myöhemmin, että kuumuudessa ja paineessa metaani häkä ja co2 synnyttävät öljyä.

karelin (nimimerkki)

Talonpoika teitää enemmän kuin ilmastoprofessorit.
Koko ilmastonmuutos käsiteltävänä aiheena on yhtä tyhjän kanssa. Olipa ilmastoprofeettoja tai ei - ilmasto muuttuu ja on aina muuttunut eri syistä, joissa kuitenkin aikanaan ihmisen tekemiset ovat ollee murusia.
Nyt talonpoika tietää, että tehomaatalous tuottaa saasteita kahta kautta - lannoikkeet maahan ja "lannoitetut" elintarvikkeet ihmisten suihin.
Tolkuton metsänhoito avohakkuineen niin Suomessa kuin Amazonilla. Suuret hiilinielut tuhoutuvat.
Ydinvoima tuottaa ilmaston jämpenemistä viittä eri tietä: 1. Louhokset tuohoavat luontoa ja ihmisiä. 2. Ydinmateriaalin ( sauvojen ) jalostus aiheuttaa hiilijalanjäljen. 3. Ydinvoimalan rakentamien oheistoimintoineen tuottaa hirveän hiilijalanjäljen. 4. Ja sähköntuotannon hyötysuhde on vain n. 30 %, jolloin 70 % energiasta johdetaan lämmittämään merta ja ilmaa aiheuttaamaan suurimman hiilijalanjäljen. 5. Käytetty kuuma ydinpolttoaine jäähtyy varastoituna maan päällä 30-40 v. ennen loppusijoittamista.
Kun paikalliseteaan pahimpia kohteita, ne ovat kaikki ydinvoimalat maailmalla, maailmaa rasittava tuotanto Kiinassa ja muualla Kauko-Idässä, Metsien tuhoaminen kaikkialla maailmassa.
Kaikki tämä meidän ahneen kuluttamisen vuoksi.
Ei tähän professoreja tarvita - tällä ilmastonmuutoshöpötyksellä saavat palkkansa virkamiehet, poliitikot, professorit ja media.
Asia on sangen yksinkertainen.

remppamies (nimimerkki)

Ilmastonmuutos on yksi monista pelotteista, jolla meitä pyritään rahastamaan. Maapallon ilmasto on aina ollut muutoksessa. Siihen meidän pitää edelleen sopeutua. Maapallon kannalta ei olisi suurikaan puute, jos ihmiset häviäisivät.

Riippumatta ilmaston tilasta, holtiton energian käyttö on saatava loppumaan. Jos energiaa haluttaisiin säästää ja tuottaa saasteettomasti, se olisi ollut jo kauan mahdollista. Energiateollisuus ei halua, koska siltä menisi helpot liiketoimet. Valtiot eivät halua, koska silloin pitäisi keksiä uusia veroja. Kaiken uuden kehittäminen tarkoittaa työntekoa. Se on kovin vastenmielistä verrattuna helppoon rahastukseen.

vihreä (nimimerkki)

Kerrankin olen täysin samaa mieltä. Ilmastonmuutos on liian laaja kokonaisuus, jotta sitä voisi torjua. Lämpötilan nousu pari astetta ei muuten olisi huono juttu, mutta kun se aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, puhtaan veden vähenemistä ja sitä kautta ruuantuotannon vähenemistä ja juuri noita seuraamuksia pitäisi kaikin keinon vähentää. Tuhoamme jo muutenkin ympäristöä, ilmastonmuutos vain pahentaa ympäristöhaittoja.

Antonius (nimimerkki)

Hoidetaan yksi asia kerrallaan. Ydinlaitosten henkilökunnalle kaiketi maksetaan aika hyvää palkkaa kun en ole kuullut lakkoilusta koskaan.

Uutisvirran mukaan hiilikaivoksissa kuolee tuhansia vuosittain. Vaaroihin ja terveyshaittoihin nähden hiilikaivosten palkkataso pitäisi moninkertaistaa. F1 - kuskin ammattikin on turvallisempi ja terveellisempi.
Sama vaarallisentyön lisä mainareille.

:) (nimimerkki)

Maailman yhdentyminen:

http://www.netikka.net/mpeltonen/yhdentyminen.htm

Kukaan poliitikko ei vain uskalla tätä ääneen sanoa.

Kaj Luukko (nimimerkki)

Mitä tarkoittaa: "ilmastonmuutos on politisoitunut"? Voiko joku muu olla politisoitunut? Voiko otsonikato olla politisoitunut, tai nälänhätä olla politisoitunut? Voiko Haitin maanjäristys olla politisoitunut? Vai tarkoittaako se vain sitä, että politiikka ei saa otetta siitä potentiaalisesti kaikkein suurimmasta ongelmasta, vaan ongelman hoitaminen menee sähellykseksi?

Onko ratkaisua haettu liian kaukaa? Markkinavoimathan toimivat ilman politiikan aktiivista kontribuutiota.

Kiinnostavin ehdotus ratkaisuksi tulee ilmastotieteilijä James Hansenilta, ja se on "Tax and 100% dividend". Siitä löytyy Hansenin oma selostus täältä:

http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2008/200811...

Samassa paperissa mietteitä mm. uusiutuvasta energiasta ja ydinvoimasta. Veromallin selostus alkaa sivun 4 lopusta, mutta koko paperi on lukemisen arvoinen.

Lyhyt suomennos tässä:
http://planeetta.wordpress.com/2009/05/23/hiiliver...

Tuolla Hansenin mallilla jokainen voisi vaikuttaa maksamaansa nettoveroon, ja parhaimmillaan ansaita rahaa. Onko parempaa keinoa saada ihmiset kiinnostumaan ja sitoutumaan? Nekin, jotka eivät ilmastosta välitä. Pienituloiset ja vähän kuluttavat saisivat rahaa. Ne jotka haluavat jatkaa päästöjään, saavat sen tehdä, mutta maksavat. Kulutustottumukset muuttuvat vähäpäästöisempään suuntaan, ja markkinat seuraavat perässä. Ehkä mitään muuta ei tarvitsisi tehdä kuin ottaa tuo veromalli käyttöön. Raha on yleensä paras konsultti.

AtRisk (nimimerkki)

Mutta missä on Lauri Gröhn?
Olen jo odottanut hänen kommenttiaan "ja höpsän" vai miten se meni?
Onko jo väsy iskenyt mieheen?
Usko ei varmaan ole kuin vahvistunut..

Käyttäjän eijariitta kuva
Eija-Riitta Korhola

45. Minäkin väsyisin jos olisin Gröhn.

Antonius (nimimerkki)

Hansenin hiilivero/tuontitullimalli vaikuttaa tehokkaalta. Mutta kun palataan A Korholan malliin - ongelman välittömiin perustekijöihin - huomataan että poliittinen populismi estää järkevät päätökset.

Tp.hesarissa s.D3 Jorma Keskitalo selvittää ansiokkaasti Loviisan voimaloiden aiheuttamaa meriveden lämpenemistä. Saariston suojassa vaikutukset korostuu. Olisi kaikkien etu että helsingiseudulle tuotaisiin hukkaanmenevästä lämmöstä suurin osa.

Hesan vihreät ja heitä peesaava kokoomus eivät voi moiseen myöntyä. Siitä yksinkertaisesta syystä että se antaisi ydinvoimalle tietyn hyväksyttävyyden leiman.

Kun asiaan liityy vielä johtajien henkoht. asema, bonukset ja optiot sekä kustannuslaskennan taroitushakuisuus, saamme lopputulemana kaikkein huonoimman ratkaisun. Lämpiävän meren, hiilenpolton, ja satoja tuuliminareetteja velkarahalla. Entisten velkojen lisäksi. Kts. saman leden "kaupunki" -osiota.

Tapio (nimimerkki)

Lisäys tuohon (#33 ) keskiajan lämpökauteen. Viimeisen kahden tuhannen vuoden aikana on koettu kolme lämpökautta: Rooman valtakunnan aikainen, keskiajan lämpökausi ja nykyinen (viime vuosisadan) lämpeneminen:

http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/roman/indo-p...

Täällä juttu aiheesta (jos kiinnostaa):

http://joannenova.com.au/2010/05/gullible-rudd-ste...

Venezuela (jossa on maailman kauneimmat naiset): Keskiajan lämpökausi oli nykyistä lämpimämpi (vaikka CO2 pitoisuudet olivat alhaisia):

http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/roman/venezu...

Hegelin filosofia: ensin luodaan ongelma, jolla aiheutetaan pelkoa ja myöhemmin esitetään ratkaisu, joka on uusi maailmanjärjestys

Matti Hytölä (nimimerkki)

41: "Lämpötilan nousu pari astetta ei muuten olisi huono juttu, mutta kun se aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, puhtaan veden vähenemistä ja sitä kautta ruuantuotannon vähenemistä".

Millä perustelet nämä väitteesi? Eivätkö aiemmat ilmaston lämpimät kaudet (n. 1000 ja 2000 vuotta sitten sekä aiemmat mm. Mesopotamian ja Babylonian kulttuurien kukoistuksiin ajoittuvat) olleetkaan ruoantuotannon ja ihmiskunnan kannalta erittäin hyviä?
Onko todellakin niin että lämpötilan nousu vähentää luonnon monimuotoisuutta? Eikö monimuotoisuus lisäännykkään?
Miten luonnon monimuotoisuus säilyi edellisten lämpimien kausien aikana?
Eikö jäätiköiden sulaessa vapaudukkaan lisää makeaa vettä kiertoon?
Eikö uudella jääkaudella olisi parempi pelotella suomalaisia kuin lämpenemisellä?

Tuomas Helin (nimimerkki)

Mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä avaus tuo Hartwell-paperi. Paljoa uuttahan se ei tuo viimekesäiseen avaukseenne, mutta Kööpenhaminan epäonnistuminen on toki pistänyt mietityttämään onko odotettavissa vain uusia vastaavia epäonnistumisia.

Laitan otteita co2-raportissa julkaistuun miehesi kirjoitukseen (http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=blogi&ne...) laittamistani kommenteista myös tähän:

Psykologit ovat kirjoittaneet paljon siitä, miten ihmiset päätyvät torjuvalle kannalle ilmastonmuutoksen edessä (ns. tunneperäinen denialismi), koska ilmiöstä seuraavat uhkakuvat ovat liian epämiellyttäviä käsiteltäväksi. Minusta tuntuu, että ilmastopolitiikan osalta sama saattaa päteä meihin ilmastonmuutoksesta huolestuneisiin: Hartwell-paperin viesti mahdollisesta ilmastopolitiikan epäonnistumisesta torjutaan, koska ajatus nykyisten ilmastonmuutoksen hillintätoimien epäonnistumisesta on liian pelottava. Jotenkin tätä ajatusta tukee se, että monet etsivät pinnallisia syitä epäillä Hartwell-paperin kirjoittajien motiiveja - silloin kun ei tarvitsisi sen inhorealistisesta sisällöstäkään piitata.

En todellakaan osaa arvioida onko globaali talouden dekarbonisaatio saavutettavissa kv.päästörajoitussopimuksin, Hartwell-paperissa esitetyllä lähestymistavalla vai jotenkin muuten. Mutta ihan täysin en ymmärrä sitä, miksi Hartwell-paperin kirjoittajat kokevat EU:n päästökatot ja päästökaupan niin epäonnistuneina kun kokevat.

Euroopassa (ja Obaman USA:ssa) on selkeästi tahtotila ja varaa maksaa jo nyt enemmän low carbon teknologioihin siirtymisestä. Eikä vain jäädä odottelemaan innovaation (ehkä) mukanaan tuomaa hiilivoimaa edullisempaa low carbon energiantuotantomuotoa. Toki kehittyvien maiden päästörajoitusten mahdollistamiseksi niitä aivan ehdottomasti tarvitaan, mutta täytyykö tätä odottaa myös rikkaissa teollisuusmaissa? Päästörajat ajavat jo nyt tehokkaasti kohti energiatehokkuustoimia ja low carbon energiantuotantoa, kuten kaikki uutisvirtaa seuranneet voivat havaita.

Hiilivuotoa käytetään monesti perusteluna EU:n nykyisten toimien kritiikille, mutta kyllä bulkkitavarateollisuuden vuoto kehittyviin maihin on varmasti pääosin seurausta muista tuotantotekijoistä kuin päästökaupasta. Monille (energiaintensiivisillekin) tuotantoketjuille energia on vain pieni osa kokonaiskustannuksista.

Pekka (nimimerkki)

Monimutkainen ongelma ei mene läpi suurista massoista. Tämän vuoksi sitä oli yksinkertaistettava. Näin tapahtui kun tutkijat esittelivät lätkämaila mallin imaston ja hiilidioksidin määrän riippuvuudesta. Vaikka malli on kyseenalaistettu on jo vahinko ehtinyt tapahtua. Nyt kaikki tuijottavat vain hiilidioksiidi päästöihin ja tästä on muodostunut suorastaan uskonnon kaltainen aate. Yksinkertaistaminen helpottaa siitä että asialle saadaan yleinen hyväksyntä. Jos asia esiteltäisiin niin monimutkaisena kun se todellisuudessa on, niin kukaan ei omissa valinnoissaan tekisi asian eteen mitään. Todellisuudessa tämä on johtanut siihen että nyt tavikset luulevat että maailma pelastuu, kun vaihdetaan lamppuja ja kävellään töihin.

luonnonsuojelija (nimimerkki)

Olipa selkeää tekstiä.
EU ja europarlamentti toimivat pitkälti tunteenomaisesti.
Ilmastoasioita ei tule antaa "viherpipertäjien" ratkaistavaksi. Heidän ratkaisunsa johtavat kaaokseen.
Ilmastoasiat tulee antaa insinöörien ja talousmiesten ratkaistavaksi. Silloin saadaan toimivia ja kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset